1Osoba na stanowisku specjalisty ds. ochrony środowiska jest odpowiedzialna za:

 1. planowanie i organizowanie pracy własnej zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 2. planowanie, organizowanie i kierowanie pracą zespołu,
 3. kompletowanie, aktualizowanie i upowszechnianie aktów prawnych dotyczących zagadnień ochrony środowiska,
 4. prowadzenie monitoringu i badań stanu środowiska,
 5. określanie i analizowanie parametrów charakteryzujących stan zanieczyszczenia środowiska,
 6. prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach lub jednostkach administracyjnych,
 7. organizowanie i nadzorowanie działalności przedsiębiorstwa związanej z ochroną środowiska,
 8. uczestniczenie w realizowaniu polityki środowiskowej na terenie przedsiębiorstwa lub jednostki administracyjnej,
 9. przygotowywanie dokumentacji na potrzeby wydawania decyzji/pozwoleń związanych z ochroną środowiska,
 10. sporządzanie raportów i opracowań dotyczących wpływu na środowisko istniejących lub planowanych przedsięwzięć,
 11. przekazywanie informacji o stanie środowiska organom państwowym i samorządowym,
 12. współpracę z poszczególnymi działami w przedsiębiorstwie w zakresie realizowania zadań i celów ochrony środowiska,
 13. kontrolowanie przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *