Dlaczego warto pracować w MPWiK w m. st. Warszawie?


Jesteśmy firmą o 135 letniej tradycji!

Jesteśmy firmą z misją – każdego dnia dostarczamy mieszkańcom aglomeracji warszawskiej ponad 300 milionów litrów smacznej i czystej wody!

Jesteśmy nowoczesną firmą z wizją – stosujemy innowacyjne technologie i stale się rozwijamy!

 

Obecnie poszukujemy Pracownika na stanowisko:

 

Z-ca Kierownika Biura Ochrony Środowiska

(Biuro Ochrony Środowiska)

Miejsce pracy: Warszawa ul. Czerniakowska 124
Nr ref.: 76/21


Naszym pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • kierowanie pracami Biura w odniesieniu do podległych pracowników, współpraca z innymi jednostkami Spółki i instytucjami zewnętrznymi
 • nadzór nad sporządzaniem sprawozdawczości do organów i instytucji zewnętrznych, w  szczególności dot. korzystania ze środowiska i usług wodnych
 • nadzorowanie terminowego i rzetelnego planowania i naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz prowadzenia zbiorczej ewidencji zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, weryfikacja wysokości opłat za usługi wodne naliczanych dla obiektów Spółki i  podejmowanie ew. działań odwoławczych
 • nadzór nad pracami nad przygotowywaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na korzystanie ze środowiska dla obiektów/instalacji eksploatowanych przez Spółkę oraz decyzji udzielających pozwoleń na wytwarzanie odpadów, pozwoleń zintegrowanych; Koordynacja procesów uzyskiwania/zmian tych decyzji
 • monitoring spełniania obowiązujących lub planowanych branżowych wymogów prawnych przez istniejące i realizowane obiekty Spółki, w tym w wyniku ocen oddziaływania na środowisko
 • realizowanie zadań z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ), udział w  wewnętrznych ustaleniach normatywnych, uzgodnieniach

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, kierunkowego (ochrona środowiska, inżynieria środowiska i  pokrewne), mile widziane wykształcenie uzupełniające z zakresu KPA oraz umiejętności rozumienia i interpretacji języka prawnego (akty prawne, decyzje, postanowienia)
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym przynajmniej 3 lata w zakresie zarządzania ludźmi lub projektami
 • znajomości przepisów z zakresu ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym oraz na etapie eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów branży wod-kan.
 • znajomości obsługi komputera, pakietu Office na poziomie bardzo dobrym
 • wielozadaniowości, terminowości, dokładności, odporności na stres, otwartości na współpracę

 

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy pl. Starynkiewicza 5.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.: iodo@mpwik.com.pl

3. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
 • dla celów rekrutacji: w przypadku zgody na przetwarzanie jedynie na potrzeby obecnej rekrutacji - przez okres jej trwania,
 • dla celów rekrutacji: w przypadku zgody dla obecnej i przyszłych rekrutacji - przez okres 12 miesięcy,
 • dla celów archiwalnych: na potrzebę ochrony przed roszczeniami - przez okres  przedawnienia Pani/Pana roszczeń związanych z przebiegiem procesu rekrutacyjnego.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez dostawców systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w zakresie pozyskiwania kandydatów do pracy.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Podobne oferty

Koordynator ds. Środowiska

Firma: NES Global Talent

Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

Data dodania: 2021-06-17

Zakres zadań: współpraca z działem technicznym i przetargowym przy analizie dokumentacji środowiskowej, wsparcie zespołów ochrony środowiska przy uzyskiwaniu właściwych zgód, a także przy realizowanych projektach, rekomendując najlepsze rozwiązania,...

Więcej informacji

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska / Laboratorium

Firma: PGE Energia Ciepła S.A.

Miejsce pracy: łódzkie / Zgierz

Data dodania: 2021-06-17

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za : sporządzanie sprawozdań: statystycznych do GUS, o emisji, odpadach, wydobyciu wód i innych do Urzędu Marszałkowskiego, WIOŚ, Starostwa Powiatowego, KOBiZE oraz ARE, zarządzanie emisją dwutlenku węgla,...

Więcej informacji