o aspektach pracy w ochronie środowiska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117367

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)

 • zagrożenie korupcją


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty regulacji prawnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi oraz prowadzi proces legislacyjny tych projektów
 • Przygotowuje propozycje zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie prawa, organizacji systemu, finansowania i kontroli
 • Opracowuje projekty stanowisk, opinii i wyjaśnień w zakresie gospodarki odpadami
 • Monitoruje proces wdrażania rozwiązań prawnych wynikających dotyczących odpadów komunalnych
 • Opiniuje projekty wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz wojewódzkich plany inwestycyjne w kontekście zgodności z krajowym systemem gospodarowania odpadami
 • Opracowuje wytyczne dla organów samorządu terytorialnego i przedsiębiorców z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub w zakresie dziedziny nauk inżynieryjno- technicznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze ochrony środowiska albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach
 • znajomość rozporządzeń: w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, współpraca, kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  Specjalista

  Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Data dodania: wczoraj

  Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno - biurowa, zagrożenie korupcją, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca przy...

  Więcej informacji

  Starszy inspektor

  Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Data dodania: wczoraj

  Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno - biurowa, zagrożenie korupcją, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca przy...

  Więcej informacji

  Specjalista ds. Ochrony Środowiska

  Firma: Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K.

  Miejsce pracy: dolnośląskie / Środa Śląska

  Data dodania: 2023-03-31

  Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: Identyfikowanie oraz nadzorowanie aspektów środowiskowych związanych z prowadzoną przez zakład działalnością w zakresie ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno –...

  Więcej informacji