JESTEŚMY DRUŻYNĄ POLPHARMYOdważnie wybiegamy w przyszłość, co sprawia, że jesteśmy czołowym zawodnikiem w obszarze farmacji. Nasz cel - dbanie o zdrowie - realizujemy dzięki wspólnemu działaniu wszystkich naszych zespołów od Produkcji po Sprzedaż. Możesz zostać częścią jednego z nich.
Szukamy osoby na stanowisko:
Starszy Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska
Miejsce pracy: Sieradz
Na co dzień będziesz zajmować się:
 • Zapewnieniem zgodności z wymogami regulacyjnymi, korporacyjnymi i najlepszymi praktykami
 • Ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz prowadzeniem dokumentacji wypadkowej
 • Prowadzeniem szkoleń BHP dla pracowników oraz szkoleń z zakresu ochrony i monitoringu środowiska naturalnego oraz systemu zarządzania środowiskiem
 • Analizowaniem ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz uaktualnianiem procedur, instrukcji wewnątrzzakładowych z zakresu BHP i ochrony środowiska
 • Zapewnieniem wsparcia współpracowników w kwestiach BHP i zgodności z wymaganiami prawnymi oraz systemu zarządzania BHP
 • Prowadzeniem ewidencji emitowanych zanieczyszczeń, monitorowaniem stanu środowiska naturalnego, przygotowywaniem wskaźników i parametrów z zakresu gospodarki odpadami, materiałami opakowaniowymi, ochrony powietrza, ochrony akustycznej i gospodarki wodno-ściekowej (zgodnie z wymaganiami prawnymi i wytycznymi GRI)
 • Uczestniczeniem w państwowych kontrolach oraz przygotowywaniem wymaganych dokumentów, danych i zestawień z zakresu gospodarki odpadami i materiałami opakowaniowymi, ochrony powietrza, ochrony akustycznej, gospodarki wodno-ściekowej
 • Przygotowaniem i uczestnictwem w audytach przeprowadzanych przez organy korporacyjne, regulacyjne i akredytowane
 • Udziałem w pracach komisji zakładowych, zajmujących się zagadnieniami BHP
 • Przygotowywaniem sprawozdań środowiskowych przekazywanych zewnętrznym jednostkom administracyjnym z zakresu gospodarki odpadami i materiałami opakowaniowymi, ochrony powietrza, ochrony akustycznej, gospodarki wodno-ściekowej ( BDO, GUS, PRTR, KOBIZE, Wody Polskie itp)
 • Wspieraniem badań incydentów, w tym analizę przyczyn źródłowych i identyfikację odpowiednich działań korygujących i zapobiegawczych
 • Inicjowaniem, rozwijaniem, tworzeniem różnych form popularyzacji problematyki BHP
Oferujemy:
 • Umowa o pracę
 • Prywatna opieka medyczna
 • Ubezpieczenie na życie
 • Karta Multisport
 • Szkolenia i rozwój kompetencji zawodowych
 • Paczki świąteczne dla dzieci
 • Jeden dodatkowy dzień wolny
 • Program emerytalny
To praca dla Ciebie jeśli:
 • Masz wykształcenie wyższe o kierunku (ochrona środowiska, chemia, BHP lub studia podyplomowe w tym zakresie)
 • Posiadasz minimum 3 letni staż pracy w Służbie BHP w firmie produkcyjnej (mile widziane dodatkowe doświadczenie w obszarze ochrony środowiska)
 • Znasz w praktyce wymagania prawne z zakresu BHP i ochrony środowiska (Znajomość zasad systemu zarządzania środowiskiem oraz zasad zrównoważonego rozwoju będzie dodatkowym atutem)
 • Masz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i prezentacji
 • Posługujesz się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym (również słownictwo specjalistyczne z zakresu BHP i ochrony środowiska)
 • Korzystasz na co dzień z MS Office oraz innych systemów klasy ERP
 • Posiadasz prawo jazdy kategorii B i jesteś gotowy do odbywania podróży służbowych

Mile widziane:

 • Znajomość procesów uzyskiwania pozwoleń administracyjnych
 • Audytor Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO14001
Jak wygląda proces rekrutacji?
 • Wysłanie CV
 • Krótka rozmowa telefoniczna
 • Spotkanie
 • Decyzja o zatrudnieniu
Pozostańmy w kontakcie
Zachęcamy do śledzenia zakładki polpharma/praca
i naszych profili w mediach społecznościowych.
www.instagram.com/team_polpharma
www.linkedin/company/polpharma