Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy nadzorca ochrony wybrzeża
Miejsce pracy: Łeba
Ogłoszenie o naborze Nr 78789

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie - praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych: na lądzie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych


Czynniki szkodliwe i warunki uciążliwe dla zdrowia:
- czynniki biologiczne: KLESZCZE - zmienne warunki atmosferyczne: praca w terenie - uprawnienie do kierowania pojazdem służbowym: KAT. B


Narzędzia i materiały pracy:
- komputer


Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak windy - podjazd - brak schodołazu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi nieodpowiedniej szerokości - miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzi stały dozór powierzonego odcinka pasa technicznego w Obchodzie i zgłasza Kierownikowi Obwodu Ochrony Wybrzeża wszelkie zmiany spowodowane oddziaływaniem morza i działalnością ludzi oraz występowanie zanieczyszczeń różymi środkami chemicznymi
 • prowadzi racjonalną gospodarkę wydmowo-leśną, wykonuje zadania gospodarcze zgodnie z planem, istniejącymi potrzebami, obowiązującymi normami oraz wytycznymi przełożonych; planuje i ewidencjonuje prace i materiały w programie Las Info
 • pełni stały nadzór nad wykonywanymi robotami, kieruje zespołem pracowników wykonujących prace wydmowo-leśne, nadzoruje przestrzeganie przez robotników dyscypliny pracy i przepisów bhp
 • bierze udział w akcjach przeciwsztormowych i przeciwpowodziowych, systematycznie lustruje brzeg i umocnienia brzegowe w chwili ogłoszenia alarmu przeciwsztormowego oraz sporządza raporty ze szkód sztormowych
 • przekazuje i odbiera pas techniczny pod działalność gospodarczą prowadzoną na terenie Obchodu
 • kontroluje wykorzystanie pasa technicznego oraz egzekwuje zachowania zgodne z zaleceniami i przepisami porządkowymi, prowadzi postępowania mandatowe

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie profilowe (leśne lub przyrodnicze)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze: ochrona przyrody, gospodarka leśna, ochrona brzegów
 • znajomość przepisów kpa w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących administracji morskiej w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów ustawy o lasach w zakresie wykonywanych zadań (w szczególności: znajomość zasad dotyczących hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej oraz pozyskiwania i sortymentacji drewna)
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • umiejętność obsługi MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność kierowania zespołem i pracy w grupie
 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów do prowadzenia gospodarki leśnej

Podobne oferty

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Firma: Purinova Sp. z o.o.

Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data dodania: dzisiaj

miejsce pracy: Bydgoszcz Twój zakres zadań: Nadzór nad gospodarką odpadami na terenie firmy, Nadzór nad gospodarką wodno-ściekową, Kontrola i zlecanie badań lub analiz wynikających z posiadanych decyzji administracyjnych (np. analiza hałasu),...

Więcej informacji

Specjalista ds. Ochrony Środowiska i Zarządzania Chemikaliami

Firma: Polpharma Biologics

Miejsce pracy: mazowieckie / Duchnice

Data dodania: wczoraj

Twoja rola: Szukamy obecnie do Działu BHP i Ochrony Środowiska osoby, która dołączając do nas wniesie nie tylko swoje doświadczanie, pomysłowość, pracowitość, ale też dużo pozytywnej energii :) Twoje zadania Opracowywanie procedur dotyczących ochrony...

Więcej informacji

Specjalista ds. ochrony środowiska & Inżynier wsparcia

Firma: NES Global Talent

Miejsce pracy: warmińsko-mazurskie /

Data dodania: 2021-06-21

Zakres obowiązków: Przygotowanie dokumentacji jakościowej i środowiskowej w tym ESAP, Codzienne zarządzanie kwestiami środowiskowymi i jakościowymi, Nadzór nad realizacją kontraktu na obsługę i utrzymanie. Wymagania: Inżynier ochrony środowiska,...

Więcej informacji