o aspektach pracy w ochronie środowiska
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 116272

Warunki pracy

- Praca o charakterze administracyjno-biurowym


- Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,


- Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym


- Naturalne i sztuczne oświetlenie, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywanej pracy,


- Opracowywanie dokumentów, praca i czynności koncepcyjne,


- Na stanowisku pracy występują zadania polegające czasami na wyjazdach krajowych. Wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym,


- Na stanowisku występuje stres związany z zachowaniem terminów i obsługą klientów zewnętrznych tj. obywateli, przedstawicieli organów samorządowych. Praca pod presją czasu.


- Wyjazdy służbowe krajowe do miejsc, które mogą być niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych. 


- Obiekt przy ul. T.Firlika 20 w Szczecinie, niebędący własnością RDOŚ, dostosowany jest częściowo dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (jest winda),


- W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych (na parterze).


- Brak  specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym  oraz głuchoniemym ).


- Pomieszczenia biurowe dla pracowników oraz ich stanowiska pracy znajdują się na I piętrze i II piętrze budynku 5 piętrowego (biurowiec), 


- Stanowisko pracy wyposażone jest w monitor, komputer, wspólną drukarkę, telefon, kserokopiarkę sieciową znajdującą się w korytarzu firmy. 

Zakres zadań

  • Prowadzi sprawy związane z udostępnianiem społeczeństwu informacji o środowisku i jego ochronie w celu realizacji ustawowych praw społeczeństwa. Udostępniane informacje mogą być wykorzystywane do realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych.
  • Pozyskuje niezbędne materiały z innych komórek urzędu w celu udostępniania informacji o środowisku.
  • Egzekwuje od podmiotów żądających informacji o środowisku, uiszczanie opłat w celu realizacji obowiązujących w tym zakresie przepisów.
  • Uzgadnia projekty aglomeracji wyznaczanych uchwałą rady gminy będącej aktem prawa miejscowego. Projekty te mogą być finansowane ze środków unijnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze środowiska lub ochrony przyrody
  • •dobra organizacja pracy, •umiejętność obsługi komputerów i urządzeń biurowych •komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, •znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska i dostępu do informacji publicznej.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • przeszkolenie z ogólnych zasad udostepniania informacji o środowisku
  • obsługa programów związanych z zarządzaniem danymi geograficznymi, tworzeniem własnych danych, wykonywanie analiz przestrzennych oraz tworzenie map