o aspektach pracy w ochronie środowiska
Ogłoszenie numer: 8032206, z dnia 2023-03-08

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

Starszy Inspektor
Miejsce pracy: wielkopolskie / Poznań
Nr ref.: 34/2023

wymiar etatu: 1

wykształcenie: wyższe, kierunek: ochrona środowiska, geografia lub pokrewne

 

Zakres obowiązków:
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących pozwoleń zintegrowanych; analiza i udział w prowadzonych postępowaniach dotyczących pozwoleń zintegrowanych w zakresie ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony gleby ziemi i wód gruntowych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • prowadzenie spraw dotyczących wydawania opinii w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – dla przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego w zakresie ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony gleby ziemi i wód gruntowych
 • gromadzenie i weryfikacja zgłoszeń dotyczących instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia
 • analiza i weryfikacja wyników pomiarów przeprowadzanych ze względu na realizację obowiązków wynikających z pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza i pozwoleń wodnoprawnych
 • przeprowadzanie kontroli w podmiotach korzystających ze środowiska
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających prowadzenie przez dany podmiot instalacji spalania paliw celem nabycia przez ten podmiot paliwa. Prowadzenie lub współudział w postępowaniach w sprawach utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania
Wymagania niezbędne:
 • min. 4 - letni staż pracy
 • znajomość ustaw i przepisów wykonawczych z zakresu ochrony środowiska, zwłaszcza w obszarze ochrony powietrza i gospodarki wodno-ściekowej
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność analizy, przetwarzania dużej ilości informacji
 • komunikatywność
 • bardzo dobra znajomość pakietu MsOffice
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie praktyczne związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska
 • umiejętność praktyczna przeprowadzania kontroli podmiotów w aspekcie przestrzegania warunków decyzji lub przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, kreatywność, zaangażowanie
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • odpowiedzialność, sumienność i rzetelność

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Stanowisko związane z pracą przy komputerze.

 

Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny

Podobne oferty

Młodszy specjalista

Firma: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań wiąże się z: krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi zagrożeniem korupcją...

Więcej informacji

Młodszy specjalista

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Praca zmianowa oraz dyżury przez 7 dni w tygodniu Praca w siedzibie urzędu i w terenie Kontakt z przedstawicielami kontrolowanych podmiotów, innych organów oraz wnioskującymi o interwencję Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie...

Więcej informacji

Specjalista

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

Miejsce pracy: lubelskie / Zamość

Data dodania: 2023-03-26

Warunki pracy • praca w terenie, • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), • zagrożenie korupcją, • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach....

Więcej informacji