o aspektach pracy w ochronie środowiska
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 117514

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu

 • narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy

 • warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych

 • praca w terenie

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Opracowuje kryteria i zasady przyznawania dotacji podmiotowych dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, opracowuje projekty umów dotacyjnych w tym zakresie oraz rozlicza spółki wodne z wykorzystania tych dotacji, łącznie z ich kontrolą.
 • Prowadzi sprawy powierzone wojewodzie z zakresu weryfikacji szkód w uprawach i gospodarstwach rolnych spowodowanych skutkami wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
 • Rozpatruje skargi i wnioski dotyczące m.in.: ochrony środowiska, gospodarki wodnej i ochrony przyrody, czy gospodarki odpadami.
 • Opiniuje wnioski Marszałka Województwa Opolskiego, dotyczące przekazania z budżetu państwa środków na odszkodowania z tytułu szkód łowieckich wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych.
 • Obsługuje prace komisji i zespołów powołanych przez wojewodę oraz organizuje inne spotkania w zakresie tematów związanych ze środowiskiem i rolnictwem.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie o kierunku rolniczym (melioracje) lub technicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub co najmniej 6 miesięcy w obszarze zadań związanych z ochroną środowiska.
 • Znajomość przepisów: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy - prawo ochrony środowiska oraz przepisów powiązanych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o finansach publicznych, w tym planowania i realizacji budżetu organów administracji publicznej, finansowania zadań samorządu terytorialnego z dotacji budżetowych i ich rozliczania
 • Znajomość wytycznych Ministerstwa Rolnictwa w sprawie weryfikacji szkód powstałych na skutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność obsługi programów MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  Inspektor

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

  Miejsce pracy: lubuskie / Sulęcin

  Data dodania: 2023-03-31

  Warunki pracy Warunki dotczace charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania pracy: 1) praca administracyjno - biurowa; 2) praca w terenie; 3) zmienne warunki atmosferyczne; 4) prowadzenie samochodu slużbowego; 5) wysiłek fizyczny; 6) stres związany z...

  Więcej informacji

  Inspektor

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

  Miejsce pracy: mazowieckie / Mława

  Data dodania: 2023-03-13

  Warunki pracy Praca o charakterze biurowo - inspekcyjnym, związana bezpośrednio z sezonowością pracy w rolnictwie. Inspekcje przeprowadza się w różnych warunkach pogodowych od wiosny do późnej jesieni (w terenie - na polach, u rolników, przedsiębiorców, w...

  Więcej informacji

  Inspektor

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

  Miejsce pracy: małopolskie / Kraków

  Data dodania: 2023-03-10

  Warunki pracy Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku na drugim piętrze. Budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem się brak windy. Praca biurowa i terenowa, przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców...

  Więcej informacji