o aspektach pracy w ochronie środowiska
Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 116836

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań (zgodnie z opisem stanowiska pracy)
- praca w terenie
- krajowe wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych 


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- brak windy
- brak podjazdu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi nieodpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych


Czynniki fizyczne:
-
promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące: strefa bezpieczna


Inne czynniki, w tym niebezpieczne: 
- uciążliwości związane z obsługą monitorów ekranowych pow. 4 godzin dziennie
- zmienne warunki atmosferyczne

Zakres zadań

 • doraźnie kontroluje jednostki pływające w aspekcie spełniania norm międzynarodowych konwencji ochrony środowiska, zdawania odpadów
 • prowadzi czynności dochodzeniowe związane z zanieczyszczeniem środowiska
 • pobiera próbki paliwa podczas bunkrowania jednostek pływających w celu okreslenia zawartości siarki przez desygnowane laboratorium
 • dorażnie weryfikuje zgłoszenia dotyczące deklaracji odpadów znajdujących się na statku w celu zapewnienia zdawania odpadów przez statki
 • weryfikuje poprawnośc zgłoszeń zbiornikowców w systemie PHICS w celu wsparcia kapitana portu w podjęciu decyzji odnośnie wydania zgody na wejście/wyjście statku z do/z portu
 • kontroluje port i podmioty gospodarcze znajdujące się na terenie portu w celu zapewnienia ochrony środowiska
 • przygotowuje warunki dotyczące wydania zgody dla statków na bunkrowanie, zdawanie wód zaolejonych oraz zgody jednostek pływajacych na malowanie w celu zachowania czystości wód i zapewnienia ochrony środowiska
 • współopiniuje akty prawne i opiniuje, analizuje oraz redaguje opracowania dotyczące ochrony środowiska

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe w obszarze: ochrona środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze:
praca w administracji, ochrony środowiska lub gospodarki morskiej
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • Ogólna wiedza z zakresu międzynarodowych konwencji dotyczących ochrony środowiska
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • Obsługa programu PHICS, SWIBŻ
 • Znajomość przepisów portowych

Podobne oferty

Młodszy specjalista

Firma: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań wiąże się z: krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi zagrożeniem korupcją...

Więcej informacji

Młodszy specjalista

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Praca zmianowa oraz dyżury przez 7 dni w tygodniu Praca w siedzibie urzędu i w terenie Kontakt z przedstawicielami kontrolowanych podmiotów, innych organów oraz wnioskującymi o interwencję Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie...

Więcej informacji

Specjalista

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

Miejsce pracy: lubelskie / Zamość

Data dodania: 2023-03-26

Warunki pracy • praca w terenie, • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), • zagrożenie korupcją, • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach....

Więcej informacji