o aspektach pracy w ochronie środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 117092

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-      praca związana z obsługą wyposażenia badawczo-pomiarowego


-      praca przy komputerze


-      praca poza siedzibą urzędu, w tym praca terenowa w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych


-      prowadzenie pojazdów służbowych


-      wyjazdy służbowe krajowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-      budynek i pomieszczenia urzędu niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich


-      w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Pobiera próbki i wykonuje pomiary dla potrzeb badań jakości powietrza atmosferycznego w stacjach automatycznych i stanowiskach poboru pyłu w KSMP.
 • Prowadzi stosowne zapisy z wykonanych czynności i badań.
 • Sprawuje nadzór metrologiczny nad wyposażaniem pomiarowym.
 • Pełni gotowość na wypadek wystąpienia awarii ekologicznej.
 • Bierze udział w badaniach biegłości/ porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez uprawnione jednostki zewnętrzne.
 • Prowadzi samochody osobowe.
 • Pełni określone funkcje zgodnie z posiadanymi upoważnieniami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe chemia lub biologia lub ochrona środowiska lub inne w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk inżynieryjno-technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub badań laboratoryjnych lub w pomiarach środowiskowych
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość rozporządzenia z zakresu badań określonych komponentów środowiska
 • Znajomość fizykochemicznych metod badawczych stosowanych w badaniach środowiskowych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Przeszkolenie w zakresie Systemu zarządzania- norma PN-EN ISO/IEC 17025
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A1
 • Umiejętność pracy w trudnych warunkach w terenie.
 • Dyspozycyjność

Podobne oferty

Młodszy specjalista

Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: 2023-03-12

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek i...

Więcej informacji