Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 67480

Warunki pracy

praca administracyjno - biurowa,
praca przy monitorze ekranowym,
krajowe wyjazdy służbowe
kontakt z klientem zewnętrznym
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy
praca wykonywana w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
winda, brak oznaczeń, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

Zakres zadań

 • opiniowanie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zakresu raportów o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i obszar Natura 2000;
 • uzgadnianie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i obszar Natura 2000;
 • prowadzenie spraw związanych z kontrolą wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez organy: starostę, dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych oraz wójta/burmistrza, prezydenta miasta lub organy wyższego stopnia w stosunku do tych organów;
 • prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie projektów decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć liniowych;
 • współuczestnictwo w prowadzeniu sprawach kierowanych do Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu: ochrony środowiska lub/i inżynierii środowiska lub/i geologii lub/i hydrologii lub/i biologii lub wyższe z zakresu działów pokrewnych ochronie środowiska i studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i aktów wykonawczych,
 • znajomość ustaw: o odpadach, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • organizacja pracy własnej
 • rzetelność i terminowość
 • doskonalenie zawodowe
 • identyfikacja z misją urzędu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  Specjalista Ds. Ochrony Środowiska

  Firma: Odlewnia Zawiercie Spółka Akcyjna

  Miejsce pracy: śląskie / Zawiercie

  Data dodania: 2020-09-22

  Opis stanowiska: przeprowadzanie kontroli wydziałów Spółki w zakresie ochrony środowiska, sporządzanie raportów ze stwierdzonych niezgodności, wnioskowanie o działania naprawcze w celu spełnienia wymagań przepisów ochrony środowiska, sporządzanie...

  Więcej informacji

  Specjalista ds. ochrony środowiska

  Firma: Team Prevent Poland Sp. zo.o..o.

  Miejsce pracy: dolnośląskie / Bielany Wrocławskie

  Data dodania: 2020-09-21

  Wymagania wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu inżynierii środowiska, ochrona środowiska (studia stacjonarne/niestacjonarne i/lub podyplomowe, licencjat), co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku specjalisty ds. ochrony środowiska w...

  Więcej informacji

  Specjalista ds. Ochrony Środowiska

  Firma: HPC POLGEOL S.A.

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa (Saska Kępa)

  Data dodania: 2020-09-18

  Zadania: tworzenie i aktualizacja rejestrów środowiskowych wymagań prawnych, samodzielne opracowywanie KIP, ROŚ, uzyskiwanie DUŚ i pozwoleń zintegrowanych, samodzielne przeprowadzanie audytów z zakresu OŚ pod kątem zgodności z przepisami krajowymi,...

  Więcej informacji