o aspektach pracy w ochronie środowiska
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117557

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie 

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (np. wjazd do budynku, windy, toalety).


Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Dba o zapewnienie prawidłowego obiegu informacji i dokumentów pomiędzy Urzędem a podmiotami krajowymi działającymi w zakresie ochrony środowiska, w tym Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami.
 • Bierze udział w posiedzeniach organów organizacji międzynarodowych, seminariach, warsztatach, spotkaniach grup roboczych zajmujących się kwestiami dotyczącymi ochrony środowiska na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
 • Bierze udział w wypracowaniu stanowisk na spotkania grup roboczych oraz posiedzenia organów w organizacjach międzynarodowych, w tym na Zgromadzenie ICAO w celu realizacji polityki państwa w zakresie ochrony środowiska.
 • Analizuje zmiany w przepisach międzynarodowych dotyczących ochrony środowiska oraz rozwiązaniach dotyczących ochrony środowiska i przekazuje informacje o tych zmianach podmiotom właściwym oraz odpowiednim komórkom ULC w celu podjęcia inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do zapewnienia zgodności polskiego prawa krajowego z przepisami międzynarodowymi.
 • Uzupełnia Centralny Rejestr CORSIA (CORSIA Central Registry).
 • Aktualizuje Krajowy Plan Prac (State Action Plan) na rzecz ograniczenia emisji CO2 w lotnictwie cywilnym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu ochrona środowiska lub prawo lub ekonomia lub lotnictwo

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska w lotnictwie cywilnym
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Wiedza na temat kwestii związanych z ochroną środowiska w lotnictwie cywilnym
 • Dobra znajomość krajowych przepisów w zakresie ochrony środowiska w lotnictwie cywilnym
 • Dobra znajomość prawa międzynarodowego i europejskiego z zakresu ochrony środowiska w lotnictwie cywilnym
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne, wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość oprócz j. angielskiego, innego języka urzędowego UE albo ICAO na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Umiejętność prezentowania stanowiska na forum międzynarodowym

Podobne oferty

Specjalista

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno - biurowa, zagrożenie korupcją, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca przy...

Więcej informacji

Starszy inspektor

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno - biurowa, zagrożenie korupcją, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca przy...

Więcej informacji

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Firma: Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K.

Miejsce pracy: dolnośląskie / Środa Śląska

Data dodania: 2023-03-31

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: Identyfikowanie oraz nadzorowanie aspektów środowiskowych związanych z prowadzoną przez zakład działalnością w zakresie ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno –...

Więcej informacji