o aspektach pracy w ochronie środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116348

Warunki pracy

Miejsce pracy: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa   • Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (praca na 4 piętrze – winda, klatka schodowa);

 • Narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia serwerowe, sieciowe, skaner, drukarka;

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.


 

Zakres zadań

 • Opracowuje wytyczne w zakresie nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin;
 • Koordynuje badaniami laboratoryjnymi nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz opracowywanie harmonogramu badan;
 • Współpracuje z organami administracji krajowej, jednostkami naukowo- badawczymi oraz urzędami innych państw w zakresie wprowadzania do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin;
 • Sporządza sprawozdania i analizy z zakresu nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin;
 • Uczestniczy w pracach grup roboczych Komisji Europejskiej;
 • Rozpatruje skargi i wnioski, wnoszone do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Rozpatruje odwołania od decyzji organów I instancji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe rolnicze, biologiczne, chemiczne z zakresu nawozów;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze nawozów i środków wspomagających uprawę roślin
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • Znajomość przepisów krajowych i UE w zakresie nawozów i środków wspomagających uprawę roślin;
 • Umiejętność obsługi komputera ( MS OFFICE)
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność rozwiazywania problemów i kreatywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętności analityczne, komunikatywność, wielozadaniowość;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego