o aspektach pracy w ochronie środowiska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Oświęcim
Ogłoszenie o naborze Nr 117479

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku na wysokim parterze. Budynek   stwarza  barierę  architektoniczną  dla osób  mających trudności  z poruszaniem się  brak  windy, toalety na innym poziomie. Praca biurowa i terenowa, przeprowadzanie  kontroli   przedsiębiorców i rolników, prowadzenie samochodu służbowego, występuje  kontakt ze środkami ochrony roślin i nawozami,  praca w terenie wiąże się z wysiłkiem fizycznym (pobieranie prób materiału roślinnego), obsługa urządzeń biurowych ( komputer, kserokopiarka).

Zakres zadań

 • uczestniczenie w kontrolach obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz nawozów,
 • uczestniczenie w kontrolach fitosanitarnych roślin i produktów roślinnych,
 • pobieranie prób roślin, produktów roślinnych do badań laboratoryjnych,
 • uczestniczenie w kontrolach wytwarzania i obrotu materiałem siewnym,
 • wprowadzanie danych do systemów teleinformatycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z rolnictwem
 • znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu,
 • znajomość ustawy o środkach ochrony roślin,
 • znajomość ustawy o nasiennictwie,
 • znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami,
 • znajomość Ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • umiejętność obsługi programów komputerowych: MS Word i Excel,
 • prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • rzetelność i terminowość
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • profesjonalne podejście do klienta
 • radzenie sobie z presją

Podobne oferty

Specjalista

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno - biurowa, zagrożenie korupcją, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca przy...

Więcej informacji

Starszy inspektor

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno - biurowa, zagrożenie korupcją, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca przy...

Więcej informacji

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Firma: Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K.

Miejsce pracy: dolnośląskie / Środa Śląska

Data dodania: 2023-03-31

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: Identyfikowanie oraz nadzorowanie aspektów środowiskowych związanych z prowadzoną przez zakład działalnością w zakresie ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno –...

Więcej informacji