o aspektach pracy w ochronie środowiska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 117497

Warunki pracy

           praca  biurowa z koniecznością wyjść/wyjazdów służbowych w teren,


           obsługa klienta zewnętrznego,


           współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej,


                       użytkowanie sprzętu  biurowego (komputer, drukarka),


                       praca przy komputerze,


                       oświetlenie naturalne i sztuczne,


                       praca samodzielna wymagająca  wysokiej koncentracji.


                    miejsce pracy –  parter w budynku jednopiętrowym


           budynek niedostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne i sporządza projekty decyzji administracyjnych,
 • Kontroluje wprowadzanie do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz prowadzi nadzór nad kontrolami wykowanymi w tym zakresie przez Oddziały,
 • Kontroluje wprowadzanie do obrotu i udostępnianie na rynku produktów nawozowych UE oraz prowadzi nadzór nad kontrolami wykonywanymi w tym zakresie przez Oddziały,
 • Realizuje nadzór nad prowadzeniem oceny zgodności nawozów i środków wspomagających uprawę roślin w rozumieniu przepisów rozporządzenia UE nr 2019/515 w sprawie wzajemnego uznania towarów,
 • Przygotowuje dokumentację potrzebną do realizacji zadań związanych z pobieraniem prób nawozów, środków wspomagających uprawę roślin ora produktów nawozowych UE,
 • Pobiera próbki nawozów, środków wspomagających uprawę roślin oraz produktów nawozowych UE do badań laboratoryjnych i prowadzi nadzór nad pobraniami realizowanymi przez Oddziały,
 • Przygotowuje wytyczne i instrukcje mające na celu prawidłowe realizowanie działań wynikających z przyznanego zakresu czynności,
 • Opracowuje okresowe informacje i przygotowuje analizy statystyczne z wykonania nadzorowanych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe rolnicze lub ogrodnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego oraz nawozów, środków wspomagających uprawę roślin i produktów nawozowych UE,
 • Dobra znajomość programów: Word, Excel,
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • Dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
 • Komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Umiejętność pracy w zespole.

Podobne oferty

Specjalista

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno - biurowa, zagrożenie korupcją, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca przy...

Więcej informacji

Starszy inspektor

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno - biurowa, zagrożenie korupcją, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca przy...

Więcej informacji

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Firma: Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K.

Miejsce pracy: dolnośląskie / Środa Śląska

Data dodania: 2023-03-31

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: Identyfikowanie oraz nadzorowanie aspektów środowiskowych związanych z prowadzoną przez zakład działalnością w zakresie ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno –...

Więcej informacji