Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
Specjalista ochrony środowiska- stażysta
Miejsce pracy: Parczew
Numer: StPr/20/0289
OBOWIĄZKI:
1. Udział w szkoleniu bhp i p.poż., instruktaż stanowiskowy oraz zapoznanie się z zakładowym regulaminem pracy i przepisami z zakresu ochrony informacji niejawnych.2. Zapoznanie się ze strukturą i zadaniami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Parczewie ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.3. Zapoznanie z dokumentacją prowadzoną na stanowisku Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.4. Zapoznanie z przepisami prawnymi, normami i wytycznymi dot. projektowania obiektów budowlanych i ich elementów.5. Zapoznanie z procedurą opiniowania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dot. budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych.6. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownictwo Stacji przy opracowaniu dokumentów, zestawień i opracowań zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
WARUNKI PRACY:
Wymagania inne:

Wykształcenie średnie techniczne( kierunkowe budownictwo lub pokrewne), preferowane wyższe (inżynieria środowiska, budownictwo, architektura, inżynieria sanitarna, ochrona środowiska)

Miejsce pracy:

Parczew


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 440 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie