Inter Cars SA, w ramach projektu Bio Service, zajmuje się kompleksowym odbiorem odpadów warsztatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Jeśli chciałbyś/chciałabyś rozwijać projekt w Grupie Kapitałowej - zaaplikuj na stanowisko:

Specjalista ds. Sieci BIO SERVICE
Location: mazowieckie / Cząstków Mazowiecki

Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • pełne wsparcie we wdrożeniu do obowiązków, możliwość zdobycia doświadczenia
  • atrakcyjną pracę w przyjaznym i profesjonalnym zespole, udział w interesujących projektach
  • benefity pozapłacowe (nauka języków obcych, opieka medyczna itd.)
  • możliwość realizacji własnych pomysłów

Osoba ta odpowiedzialna będzie za:

  • obsługę i wdrożenie elektronicznego programu do obsługi odbioru odpadów warsztatowych
  • wybór i tworzenie narzędzi w komunikacji z klientem i operatorem logistycznym
  • realizację działań koordynowania odbiorów odpadów i rozliczania ich
  • koordynację produkcji materiałów promocyjnych i informacyjnych związanych z projektem
  • kontakty z klientem wewnętrznym oraz klientem zewnętrznym (sklepy, warsztaty specjalizujące się w naprawach pojazdów i sprzedaży części do nich oraz z firmami świadczącymi usługi na rzecz ochrony środowiska

Idealny kandydat powinien być sumienną, dobrze zorganizowaną osobą posiadającą wiedzę dotyczącą polskiego rynku motoryzacyjnego i ogólną wiedzę na temat ochrony środowiska oraz wiedzę organizowania komunikacji z klientem. Ważne jest posiadanie zdolności analitycznych i umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji interpersonalnych oraz dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (głównie Excel).

 

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu
Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.