o aspektach pracy w ochronie środowiska
Specjalista ds Rybactwa w Wydziale Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa / Współpracy z Użytkownikami Wód
Miejsce pracy: Wrocław

Termin składania CV: 8 grudnia 2022 r.

 
CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe z zakresu rybactwa, zootechniki, ochrony środowiska lub pokrewne,
 • ma minimum roczne doświadczenie zawodowe w w/w obszarach,
 • zna przepisy ustaw: prawo wodne, kodeks cywilny, o rybactwie śródlądowym,
 • sprawnie posługuje się pakietem MS Office,
 • jest komunikatywny i potrafi współpracować w zespole,
 • potrafi wykonywać obowiązki pod presją czasu.
DODATKOWO DOCENIMY:
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność pisania i redagowania pism,
 • czynne prawo jazdy kat. B.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • prowadzenie spraw związanych z oddaniem w użytkowanie obwodu rybackiego,
 • przygotowywanie, ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów ofert na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich,
 • kontrolowanie wywiązywania się przez użytkowników obwodów rybackich i dzierżawców praw rybackiego użytkowania jezior z zawartych umów,
 • współpracę z marszałkami województw w zakresie kontroli zarybień i uzyskiwania informacji o wynikach oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej,
 • współpracę z organami ścigania i z Państwową Strażą Rybacką w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości i naruszeń prawa w użytkowaniu obwodów rybackich dla oceny prawidłowości realizacji umów,
 • załatwianie skarg i wniosków związanych z prowadzonymi sprawami,
 • przygotowywanie danych do obowiązującej sprawozdawczości, opracowanie materiałów do analiz i planów w zakresie zadań Wydziału dla Wód Polskich oraz planowanie dochodów związanych z zawieranymi umowami.
OFERUJEMY:
 • Umowa o pracę. Stabilne Zatrudnienie.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki.
 • Wczasy „pod gruszą”. Bazy noclegowe w całym kraju.
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe.
 • Dofinansowanie do karty sportowej.
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę.
 • Pracę, która ma znaczenie.

Podobne oferty

Młodszy Specjalista w Wydziale Planowania Koordynacji Inwestycji

Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Miejsce pracy: podkarpackie / Rzeszów

Data dodania: 2022-12-02

TERMIN SKŁADANIA CV: 24 grudnia 2022r. (1/2 ETATU) CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY : posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: prawo, administracja, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo wodne, inżynieria środowiska, melioracje, zna przepisy...

Więcej informacji

Młodszy Specjalista w Wydziale Koordynacji Inwestycji

Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Miejsce pracy: podkarpackie / Rzeszów

Data dodania: 2022-12-02

TERMIN SKŁADANIA CV: 24 grudnia 2022r. (UMOWA NA ZASTĘPSTWO) CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY : posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: inżynieria środowiska, budownictwo, budownictwo hydrotechniczne, gospodarka wodna, ochrona środowiska, zna...

Więcej informacji

Specjalista w Wydziale Zgód Wodnoprawnych

Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

Data dodania: 2022-11-30

Termin składania CV: 8 grudnia 2022 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach inżynieria środowiska, gospodarka wodna, ochrona środowiska, hydrogeologia, hydrologia, ma minimum roczne doświadczenie zawodowe w...

Więcej informacji