Uniwersytet Wrocławski

ogłasza konkurs na stanowisko

specjalisty ds. działań edukacyjnych

w zakresie jakości powietrza i pomiarów jakości powietrza

Specjalista ds. działań edukacyjnych w zakresie jakości powietrza i pomiarów jakości powietrza
Miejsce pracy: Wrocław, Plac Uniwersytecki 1
Nr ref.: specjalista ds. działań edukacyjnych
Zakres obowiązków:
 • realizacja zadań merytorycznych wynikających z założeń projektu pn.: „Czy wiesz czym oddychasz? – kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza – LIFE-MAPPINGAIR/PL”, realizowanego w ramach programu LIFE;
 • udział w przygotowaniu i prowadzeniu mobilnych i stacjonarnych pomiarów jakości powietrza na obszarze woj. dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego;
 • obsługa automatycznych stacji pomiarowych na obszarze woj. dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego;
 • opracowanie, analiza i interpretacja danych pomiarowych (meteorologicznych i jakości powietrza);
 • udział w przygotowaniu materiałów edukacyjnych i informacyjnych w zakresie pomiarów jakości powietrza;
 • udział w działaniach edukacyjnych i informacyjnych realizowanych w ramach w/w projektu;
 • współpraca ze współbeneficjentami projektu - Urząd Miasta Bydgoszczy, Politechnika Wrocławska.
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku;
 • doświadczenie w planowaniu, przygotowaniu i prowadzeniu badań i pomiarów terenowych;
 • doświadczenie w analizie i interpretacji danych środowiskowych;
 • obsługa baz danych;
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office bądź pokrewnych;
 • doświadczenie w planowaniu, przygotowywaniu i prowadzeniu działań edukacyjnych dla odbiorców w różnych grupach wiekowych (młodzież przedszkolna i szkolna, dorośli, w tym osoby w wieku 60+).
Wymagania pożądane:
 • znajomość narzędzi GIS;
 • znajomość programów statystycznych (np. Statistica, R);
 • znajomość programów graficznych (np. Corel Draw, Adobe Ilustrator);
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • prawo jazdy.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w prestiżowej i renomowanej Uczelni;
 • stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę);
 • możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia w odpowiedzialnej, pełnej wyzwań pracy;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”;
 • możliwość skorzystania z karty „multisport”;
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego;
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia opieki medycznej;
 • dofinansowanie wypoczynku;
 • dofinansowanie wypoczynku dzieci;
 • preferencyjne pożyczki.