o aspektach pracy w ochronie środowiska

Decora S.A. - WE ARE THE FLOOR EXPERTS!

 

Jesteśmy europejskim liderem w produkcji i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań podłogowych. W naszej ofercie znajdują się panele winylowe FULL RIGID, wyprodukowane w oparciu o autorską technologię rdzenia mineralnego HD MINERAL CORE. Decora S.A.  to także Europejski Lider w produkcji akcesoriów podłogowych. Jako jedyna firma w Europie możemy zaoferować kompletny system akcesoriów podłogowych (podkład-listwa-profil) z własnej produkcji. Wśród podkładów, jako jedna z dwóch firm na świecie, produkujemy najbardziej zaawansowane technologicznie poliuretanowo podkłady podłogowe (PUM).

 

Od 25 LAT inwestujemy w wiedzę, najnowszą technologię i know-how.

 

Więcej o naszych produktach przeczytasz na stronach marek:

ARBITON – www.arbiton.com

AFIRMAX – www.afirmax.eu

EWIFOAM – www.ewifoam.de

Specjalista ds. BHP PPOŻ i Ochrony Środowiska
Miejsce pracy: Środa Wielkopolska

Do zadań na tym stanowisku należy:
 • obowiązki wynikające z rozporządzenia w sprawie służby BHP;
 • tworzenie i wdrażanie procedur, regulaminów oraz standardów postępowań w zakresie BHP, P.POŻ i ochrony środowiska wynikających z rozporządzeń i innych aktów prawnych mających zastosowanie na danym stanowisku pracy;
 • organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z dziedziny BHP, P.POŻ., Pierwszej Pomocy Przedmedycznej i ochrony środowiska;
 • udział w odbiorach budowlanych lub przebudowach / modernizowanych obiektów,
 • udział w procesie wprowadzania nowych linii technologicznych w zakładzie oraz odbiorach,
 • prowadzenie dokumentacji oraz raportowanie należnych opłat za korzystanie ze środowiska,
 • prowadzenie Bazy danych o odpadach oraz składanie rocznych sprawozdań dla podmiotu wytwarzającego odpady oraz przetwarzającego odpady,
 • udział w postępowaniach administracyjnych w celu pozyskania decyzji środowiskowych.
Do realizacji zadań wymagane jest:
 • wykształcenie pozwalające na pełnienie obowiązków służby BHP (preferowane wykształcenie wyższe);
 • uprawnienia inspektora PPOŻ,
 • min 5 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej;
 • efektywna realizacja zadań i osiąganie celów, dynamizm w działaniu;
 • wysoko rozwinięte kompetencje miękkie – umiejętność pracy w zespole, komunikacji, motywowanie innych do pracy,
 • multitasking, samodzielność, kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia oraz radzenia sobie ze stresem, umiejętność pracy pod stałą presją czasu,
Mile Widziane:
 • znajomość języka angielskiego
 • znajomość systemów ISO 14 001 i ISO 45 001
Oferujemy:
 • pracę w spółce giełdowej o ugruntowanej pozycji rynkowej, rosnących przychodach i stale rozwianej bazie produktowej;
 • współpracę z menedżerami oczekującymi wsparcia merytorycznego i szansę na realny wpływ na biznes;
 • możliwość realizacji własnych pomysłów i krótką ścieżkę decyzyjną.
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Decora S.A., z siedzibą ul. Ignacego Prądzyńskiego 24A, 63-000 Sroda Wielkopolska. Państwa dane osobowe będą przetwarzanew związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 lub na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w sytuacji kiedy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Odbiorcami danych mogą być podmioty doradztwa personalnego. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.