COGNOR S.A. Oddział OM Szopienice w Katowicach jest wiodącym producentem wałków, tulei
z brązu i mosiądzu. Jest także znaczącym producentem stopów cynku, zapraw czy anod.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w odlewnictwie oraz wprowadzeniu systemu zarządzania jakością, wszystkie wyroby spełniają wszelkie wymagania naszych Klientów, zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Więcej informacji o odlewni jest dostępnych na stronie www.oms.com.pl

 

W związku z rozwojem Spółkiposzukujemy pracownika na stanowisku:

Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska
Miejsce pracy: Katowice
Zadania:
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych standardów, zarządzeń i regulaminów dot. BHP,
 • sporządzanie raportów i prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami i wewnętrznymi procedurami,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy,
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,
 • udział w dochodzeniu powypadkowym oraz sporządzeniu dokumentacji związanej
  z wypadkiem,
 • inicjowanie działań prewencyjnych i edukacyjnych, mających na celu stałą poprawę oraz wzrost świadomości pracowników w obszarze BHP,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP
 • doradztwo w zakresie organizacji, doboru ochron i metod pracy na poszczególnych stanowiskach, na których występują czynniki szkodliwe bądź uciążliwe dla zdrowia pracowników,
 • współpraca z organami inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy, medycyny pracy w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników itp.
 • współpraca z działem personalnym oraz innymi komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie dbałości o przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy.,
 • wykonywanie innych czynności z zakresu BHP, które wynikają z przepisów prawa.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • znajomość przepisów z zakresu higieny pracy, przepisów ppoż. i ochrony środowiska,
 • uprawnienia do przeprowadzania szkoleń wstępnych/okresowych z zakresu BHP,
 • wdrażanie i promowanie rozwiązań zwiększających świadomość i budujących kulturę bezpieczeństwa wśród kadry kierowniczej i pracowników odlewni,
 • bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość, dokładność,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Office).
Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • pakiet ubezpieczeń grupowych,
 • możliwość finansowania przez firmę niezbędnych szkoleń.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, prowadzonego przez COGNOR S.A. O/OM Szopienice w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest firma Cognor Holding S.A., ul. Zielona 26, 42-360 Poraj. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Podobne oferty

Specjalista BHP i ochrony środowiska

Firma: Woodward Poland Sp. z o.o.

Miejsce pracy: mazowieckie /

Data dodania: 2021-04-28

Obowiązki: Budowanie i promowanie kultury bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska Rozwijanie systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z wymaganiami ISO 14001 oraz bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z ISO 45001. Prowadzenie szkoleń z zakresu...

Więcej informacji

Specjalista BHP i ochrony środowiska

Firma: Woodward Poland Sp. z o.o.

Miejsce pracy: wielkopolskie /

Data dodania: 2021-04-28

Obowiązki: Budowanie i promowanie kultury bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska Rozwijanie systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z wymaganiami ISO 14001 oraz bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z ISO 45001. Prowadzenie szkoleń z zakresu...

Więcej informacji

Specjalista BHP i ochrony środowiska

Firma: Woodward Poland Sp. z o.o.

Miejsce pracy: łódzkie /

Data dodania: 2021-04-28

Obowiązki: Budowanie i promowanie kultury bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska Rozwijanie systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z wymaganiami ISO 14001 oraz bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z ISO 45001. Prowadzenie szkoleń z zakresu...

Więcej informacji