COGNOR S.A. Oddział Złomrex we Wrocławiu specjalizuje się w handlu złomem stalowym, metali nieżelaznych, wyrobami z miedzi i jej stopów. Jest wiodącym dostawcą surowców do polskich oraz zagranicznych hut. Strukturę Oddziału tworzy kilkanaście Filii z zapleczem magazynowym oraz bazą techniczną i punkty skupu zlokalizowane na terenie całej Polski.

 

Więcej informacji o firmie jest dostępnych na stronie www.zlomrex.pl

 

W związku z rozwojem Spółki poszukujemy pracownika na stanowisku:

 

Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska
Miejsce pracy: woj. śląskie
Zadania:
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych standardów, zarządzeń i regulaminów dot. BHP,
 • sporządzanie raportów i prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami i wewnętrznymi procedurami,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy,
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,
 • udział w dochodzeniu powypadkowym oraz sporządzeniu dokumentacji związanej z wypadkiem,
 • inicjowanie działań prewencyjnych i edukacyjnych, mających na celu stałą poprawę oraz wzrost świadomości pracowników w obszarze BHP,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy w filiach oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • doradztwo w zakresie organizacji, doboru ochron i metod pracy na poszczególnych stanowiskach, na których występują czynniki szkodliwe bądź uciążliwe dla zdrowia pracowników,
 • współpraca z organami inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy, medycyny pracy w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników itp.
 • współpraca z działem personalnym oraz innymi komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie dbałości o przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy.,
 • wykonywanie innych czynności z zakresu BHP, które wynikają z przepisów prawa.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • znajomość przepisów z zakresu higieny pracy, przepisów ppoż. i ochrony środowiska,
 • uprawnienia do przeprowadzania szkoleń wstępnych/okresowych z zakresu BHP,
 • wdrażanie i promowanie rozwiązań zwiększających świadomość i budujących kulturę bezpieczeństwa wśród kadry kierowniczej i pracowników filii zlokalizowanych w całej Polsce,
 • gotowość do wyjazdów służbowych na terenie kraju,
 • bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość, dokładność,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Office).
Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • pakiet ubezpieczeń grupowych,
 • możliwość finansowania przez firmę niezbędnych szkoleń,
 • świadczenia w ramach ZFŚS (m.in. wczasy pod gruszą, premie świąteczne).
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, prowadzonego przez COGNOR S.A. O/Złomrex we Wrocławiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest firma Cognor Holding S.A., ul. Zielona 26, 42-360 Poraj. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Podobne oferty

Inspektor ds. BHP i Ochrony Środowiska

Firma: Kabel-Technik-Polska Sp. z o. o.

Miejsce pracy: pomorskie / Tczew

Data dodania: dzisiaj

Twoje zadania. Codzienny nadzór nad bezpieczeństwem pracy i zagadnieniami związanymi z ochroną środowiskana terenie zakładu Zwiększanie świadomości i zaangażowania wszystkich pracowników zakładu w zakresie BHP i ochrony środowiska Przeprowadzanie...

Więcej informacji

Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska

Firma: Litex Service Sp. z o.o

Miejsce pracy: wielkopolskie / Ostrów Wielkopolski

Data dodania: 2021-04-18

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP, bieżące informowanie pracodawcy o zagrożeniach potencjalnie wypadkowych z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia, szkolenie pracowników zgodnie z...

Więcej informacji

Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska

Firma: Porta KMI Poland

Miejsce pracy: podlaskie / Suwałki

Data dodania: 2021-04-16

Będziesz się zajmował/a Przeprowadzanie analiz i ocen ryzyka na stanowiskach pracy oraz ich aktualizacja Koordynowaniem wspólnych projektów w grupie PORTA Przeprowadzaniem audytów behawioralnych i przeglądów stanowiskowych Wspieranie współpracowników oraz...

Więcej informacji