Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. ochrony środowiska gruntowo-wodnego

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/ITS/55/06/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • prowadzenie analiz i zestawień zbiorczych obejmujących regulowane prawem sposoby korzystania przez Spółkę ze środowiska i opracowanie okresowych sprawozdań,
 • opracowanie projektów procedur, standardów procesów potrzebnych w Spółce w zakresie ochrony środowiska gruntowo-wodnego,
 • monitorowanie sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska wg wymagań prawa (GUS, urzędy marszałkowskie, KOBiZE),
 • monitorowanie danych wprowadzanych do Bazy Danych o Odpadach (BDO), Krajowej bazy o emisjach (KOBiZE), Centralnego Rejestru Operatorów (CRO) oraz innych z obszaru ochrony środowiska,
 • monitorowanie procesu ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska i opłat za usługi wodne,
 • analiza skuteczności działania urządzeń służących ochronie środowiska gruntowo-wodnego na liniach kolejowych,
 • wsparcie merytoryczne jednostek i komórek organizacyjnych Spółki dotyczących zarządzania środowiskiem w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, emisji zanieczyszczeń do powietrza, opłat za korzystanie ze środowiska i opłat za usługi wodne oraz w procesie inwestycyjnym,
 • identyfikacja  i wdrażanie nowych obowiązków prawnych dotyczących zarządzania środowiskiem gruntowo-wodnym.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: ochrona środowiska,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym 1 rok na stanowiskach związanych z ochroną środowiska,
 • wiedza zawodowa z zakresu ochrony środowiska,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Podobne oferty

Specjalista ds. ochrony środowiska

Firma: MULTiSERWIS Sp. z o.o.

Miejsce pracy: opolskie / Krapkowice

Data dodania: wczoraj

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za: Pozyskiwanie, weryfikację i aktualizację decyzji/pozwoleń/zgłoszeń w zakresie ochrony środowiska (m.in. BDO, emisja gazów i pyłów do powietrza, raporty KOBIZE, pozwolenia wodno-prawne,...

Więcej informacji

Specjalista w dziale eksploatacji

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Miejsce pracy: opolskie / Opole

Data dodania: wczoraj

Osoba na tyma stanowisku będzie odpowiedzialna za:-opracowywanie planów, programów i prognoz w zakresie utrzymania śródladowych wód płynacych, urządzeń przeciwpowodziowych, piętrzacych, retencyjnych i innych urzadzeń Skarbu Państwa-ocena szkód i...

Więcej informacji

Młodszy specjalista ds. bdo i ochrony środowiska

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

Miejsce pracy: śląskie / Wojkowice

Data dodania: wczoraj

Szkolenie BHp, ppoż. i stanowiskowe, dbanie o poprawność danych wprowadzanych do systemu informatycznemu, obsługa portalu BDO, proawdzenie ewidencji odpadów, dbałość o prawidłowość obiegu dokumentów związanych z gospodarką odpadami, tworzenie raportów,...

Więcej informacji