o aspektach pracy w ochronie środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 117050

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca w laboratorium, narażenie na kontakt z kwasami, zasadami, rozpuszczalnikami organicznymi      


- praca związana z obsługą wyposażenia badawczo-pomiarowego


- praca przy komputerze


- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.


- prowadzenie pojazdów służbowych


- wyjazdy służbowe krajowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-      budynek i pomieszczenia urzędu niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich


-      w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Wykonuje analizy fizykochemiczne wód, ścieków, osadów, gleb, odpadów, zgodnie z obowiązującymi normami i procedurami badawczymi.
 • Obsługuje wyposażenie pomiarowe i badawcze niezbędne do wykonywania danego badania lub pomiaru (zgodnie z instrukcją obsługi), także w zakresie kalibracji, bieżącej konserwacji i sprawdzeń.
 • Prowadzi bieżącą dokumentację wyników wykonywanych pomiarów i badań, interpretuje oraz opracowuje wyniki.
 • Wykonuje pomiary i pobory próbek w terenie dla wód, ścieków, osadów, odpadów, gleb, zgodnie z obowiązującymi normami i procedurami badawczymi.
 • Prowadzi samochody służbowe.
 • Prowadzi bieżącą dokumentację systemu monitorowania ważności wyników, w tym kart kontroli jakości, wzorcowań, sprawdzeń.
 • Uczestniczy we wdrażaniu procedur badawczych, walidacji, szacowaniu niepewności, w porównaniach międzylaboratoryjnych i audytach wewnętrznych i zewnętrznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe chemia, ochrona środowiska lub inne dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk inżynieryjno-technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Podstawowa znajomość przepisów Ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie dotyczącym działalności laboratoriów.
 • Znajomość rozporządzeń z zakresu badań określonych komponentów środowiska.
 • Znajomość fizykochemicznych metod badawczych stosowanych w badaniach środowiskowych( technik analitycznych, przygotowanie próbek do badań, obsługa sprzętu analitycznego
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office;
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość normy PE-EN ISO/IEC 17025
 • umiejętność pływania
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2

Podobne oferty

Specjalista

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno - biurowa, zagrożenie korupcją, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca przy...

Więcej informacji

Starszy inspektor

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno - biurowa, zagrożenie korupcją, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca przy...

Więcej informacji

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Firma: Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K.

Miejsce pracy: dolnośląskie / Środa Śląska

Data dodania: 2023-03-31

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: Identyfikowanie oraz nadzorowanie aspektów środowiskowych związanych z prowadzoną przez zakład działalnością w zakresie ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno –...

Więcej informacji