o aspektach pracy w ochronie środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 117039

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-  praca w laboratorium,


-  praca w terenie zgodnie z upoważnieniem do pobierania próbek,


-  praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


 - wielopoziomowy budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych  poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak windy, przystosowanej toalety)


 - w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być   dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.


 - otoczenie budynku urzędu niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Pobiera próbki i wykonuje analizy biologiczne w środowisku.
 • Prowadzi stosowne zapisy z wykonanych czynności i badań.
 • Sprawuje nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym.
 • Bierze udział w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez uprawnione jednostki zewnętrzne
 • Pełni określone funkcje zgodnie z posiadanymi upoważnieniami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe biologia lub ochrona środowiska lub inne w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk inżynieryjno - technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość rozporządzeń z zakresu badań określonych komponentów środowiska
 • Znajomość biologicznych metod badawczych stosowanych w badaniach środowiskowych
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu Systemu zarządzania- norma PN-EN ISO/IEC 17025
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2

Podobne oferty

Inspektor

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk

Data dodania: dzisiaj

Warunki pracy Praca o charakterze biurowo-terenowym. Praca w biurze wymagająca koncentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego. Biuro oddziału znajduje się na na wysokim parterze bez podjazdów dla wózków inwalidzkich. W budynku brak windy osobowej....

Więcej informacji

Specjalista

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Miejsce pracy: świętokrzyskie / Kielce

Data dodania: dzisiaj

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) stres związany z obsługa klientów zewnętrznych zagrożenie korupcją wykonywanie zadań...

Więcej informacji

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Firma: Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K.

Miejsce pracy: dolnośląskie / Środa Śląska

Data dodania: wczoraj

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: Identyfikowanie oraz nadzorowanie aspektów środowiskowych związanych z prowadzoną przez zakład działalnością w zakresie ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno –...

Więcej informacji