o aspektach pracy w ochronie środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 116914

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-     praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych;


-     praca w laboratorium- narażenie na kontakt z kwasami, zasadami, rozpuszczalnikami organicznymi.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-    praca na zajmowanym stanowisku wykonywana będzie w piętrowym budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, pomieszczenia pracy spełniają wymogi ergonomii.

Zakres zadań

 • Wykonuje analizy fizykochemiczne wód, ścieków, gleb, osadów, odpadów, powietrza atmosferycznego zgodnie z posiadanymi upoważnieniami.
 • Prowadzi stosowne zapisy z wykonanych czynności i badań.
 • Sprawuje nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym.
 • Bierze udział w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez uprawnione jednostki zewnętrzne.
 • Pełni określone funkcje zgodnie z posiadanymi upoważnieniami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe chemia, ochrona środowiska lub inne w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk inżynieryjno-technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość rozporządzenia z zakresu badań określonych komponentów środowiska
 • Znajomość fizykochemicznych metod badawczych stosowanych w badaniach środowiskowych
 • Biegła umiejętność obsługi komputera ( Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu systemu zarządzania- norma PN-EN ISO/IEC 17025
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2

Podobne oferty

Specjalista

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno - biurowa, zagrożenie korupcją, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca przy...

Więcej informacji

Starszy inspektor

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno - biurowa, zagrożenie korupcją, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca przy...

Więcej informacji

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Firma: Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K.

Miejsce pracy: dolnośląskie / Środa Śląska

Data dodania: 2023-03-31

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: Identyfikowanie oraz nadzorowanie aspektów środowiskowych związanych z prowadzoną przez zakład działalnością w zakresie ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno –...

Więcej informacji