Młodszy Specjalista w Wydziale Zarządzania Środowiskiem
Miejsce pracy: Warszawa

Termin składania CV: 3 listopada 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe preferowane z zakresu nauk przyrodniczych, geograficznych, inżynieryjno-technicznych, prawnych lub pokrewnych,
 • posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony środowiska, prawa lub pokrewnym,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office, w szczególności Word i Excel,
 • z łatwością porusza się w obszarze przepisów prawa,
 • wykazuje się znajomością  przepisów Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  Prawa wodnego a także Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • potrafi myśleć analitycznie,
 • jest dokładny, systematyczny i terminowy,
 • bardzo dobrze organizuje pracę własną.
DODATKOWO DOCENIMY:
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • realizowanie zadań z zakresu ocen wodnoprawnych,
 • współtworzenie projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz ich aktualizowanie w zakresie odstępstw od celów środowiskowych,
 • przygotowywanie i aktualizowanie list inwestycji, o których mowa w art. 318 ust.1 oraz 435 ustawy Prawo Wodne.
OFERUJEMY:
 • Umowa o pracę. Stabilne Zatrudnienie.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki.
 • Wczasy „pod gruszą”. Bazy noclegowe w całym kraju.
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe.
 • Dofinansowanie do karty sportowej.
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę.
 • Pracę, która ma znaczenie.

Podobne oferty

Inspektor / Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju

Firma: UNIBEP S.A.

Miejsce pracy: podlaskie / Białystok

Data dodania: wczoraj

Twoje zadania: Uczestnictwo w przygotowywaniu i wdrożeniu oraz utrzymywanie narzędzi do zbierania oraz agregowania danych niefinansowych w Grupie Kapitałowej, Zbieranie, weryfikowanie i analizowanie danych z obszaru E – Environment dla poszczególnych działów...

Więcej informacji

Specjalista ds. ochrony środowiska

Firma: SYLVA

Miejsce pracy: pomorskie / Wiele, k. Kościerzyny

Data dodania: wczoraj

Opis stanowiska: opracowywanie planów i przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska oraz realizacja sprawozdawczości środowiskowej do instytucji zewnętrznych...

Więcej informacji

Specjalista

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Miejsce pracy: podkarpackie / Rzeszów

Data dodania: 2022-10-23

Warunki pracy praca administracyjno - biurowa, praca przy monitorze ekranowym, praca w wymuszonej pozycji ciała krajowe wyjazdy służbowe kontakt z klientem zewnętrznym Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy praca wykonywana w siedzibie...

Więcej informacji