o aspektach pracy w ochronie środowiska
Młodszy Specjalista w Wydziale Zarządzania Środowiskiem
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Żelazna 59A

Termin składania CV: 14 grudnia 2022 r.

 

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe preferowane w zakresie nauk przyrodniczych, geograficznych, inżynieryjno-technicznych, prawnych lub pokrewnych,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office, w szczególności Word i Excel,
 • z łatwością porusza się w obszarze przepisów prawa,
 • wykazuje się znajomością  przepisów Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  Prawa wodnego a także Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • potrafi myśleć analitycznie,
 • jest dokładny, systematyczny i terminowy,
 • bardzo dobrze organizuje pracę własną.
DODATKOWO DOCENIMY:
 • doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony środowiska, prawa, lub pokrewnym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • realizowanie zadań z zakresu ocen wodnoprawnych,
 • współtworzenie projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz ich aktualizowanie w zakresie odstępstw od celów środowiskowych,
 • przygotowywanie i aktualizowanie list inwestycji, o których mowa w art. 318 ust.1 oraz 435 ustawy Prawo Wodne.
OFERUJEMY:
 • Umowa o pracę. Stabilne Zatrudnienie.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki.
 • Wczasy „pod gruszą”. Bazy noclegowe w całym kraju.
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe.
 • Dofinansowanie do karty sportowej.
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę.
 • Pracę, która ma znaczenie.

Podobne oferty

Młodszy Specjalista w Wydziale Planowania Koordynacji Inwestycji

Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Miejsce pracy: podkarpackie / Rzeszów

Data dodania: 2022-12-02

TERMIN SKŁADANIA CV: 24 grudnia 2022r. (1/2 ETATU) CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY : posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: prawo, administracja, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo wodne, inżynieria środowiska, melioracje, zna przepisy...

Więcej informacji

Młodszy Specjalista w Wydziale Koordynacji Inwestycji

Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Miejsce pracy: podkarpackie / Rzeszów

Data dodania: 2022-12-02

TERMIN SKŁADANIA CV: 24 grudnia 2022r. (UMOWA NA ZASTĘPSTWO) CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY : posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: inżynieria środowiska, budownictwo, budownictwo hydrotechniczne, gospodarka wodna, ochrona środowiska, zna...

Więcej informacji

Specjalista ds Rybactwa w Wydziale Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa / Współpracy z Użytkownikami Wód

Firma: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

Data dodania: 2022-11-30

Termin składania CV: 8 grudnia 2022 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe z zakresu rybactwa, zootechniki, ochrony środowiska lub pokrewne, ma minimum roczne doświadczenie zawodowe w w/w obszarach, zna przepisy ustaw: prawo wodne,...

Więcej informacji