Dlaczego warto pracować w MPWiK w m. st. Warszawie?

Jesteśmy firmą z ponad 130 letnią tradycją!

Jesteśmy firmą z misją – każdego dnia dostarczamy mieszkańcom aglomeracji warszawskiej ponad 300 milionów litrów smacznej i czystej wody!

Jesteśmy nowoczesną firmą z wizją – stosujemy innowacyjne technologie i stale się rozwijamy!

 

Obecnie poszukujemy Pracownika na stanowisko:

Kierownik Wydziału Eksploatacji Sieci

w Zakładzie "Dębe"

(Pion Ścieków - Zakład „Dębe” - Wydział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej)

Miejsce pracy: Dębe
Nr ref.: 345/20


Naszym Pracownikom oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego – studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • organizacja i kierowanie oraz nadzór nad pracą Wydziału Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej, w tym nadzór nad prowadzeniem obsługi i eksploatacji oraz usuwaniem awarii urządzeń technologicznych systemu kanalizacji obrzeża Jeziora Zegrzyńskiego (sieci kanalizacyjnej, przepompowni ścieków, oczyszczalni ścieków, punktu zlewnego) w zakresie technicznym, technologicznym, eksploatacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami,
 • nadzorowanie pracy podległych grup mistrzowskich, dyspozytorni i punktu zlewnego, organizowanie i pełnienie dyżurów w sytuacjach wymagających utrzymania ciągłości,
 • udział w procesie opiniowania dokumentacji projektowej nowych i modernizowanych obiektów, nadzoru oraz odbioru robót związanych z budową i przyłączaniem nowej infrastruktury kanalizacyjnej oraz w zakresie kontroli legalności odprowadzania ścieków oraz udział w pracach komisji i zespołów powoływanych w celu realizacji zadań Zakładu i Spółki
 • opracowywanie i zgłaszanie potrzeb do Planu Gospodarczego oraz archiwizacja danych dotyczących pracy Wydziału, przygotowywanie danych do sprawozdań okresowych
 • wyznaczanie celów dla podległych pracowników oraz przeprowadzanie ocen pracowniczych i cyklicznych kontroli funkcjonalnych, w tym prowadzenie pojazdu w ramach pełnienia obowiązków służbowych
 • organizowanie procesu pracy zgodnie z wymogami bhp i p.poż oraz egzekwowanie od podległych pracowników przestrzegania przepisów i zasad

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (mile widziane kierunki: inżynieria środowiska, ochrona środowiska)
 • czynnego prawa jazdy kat. B
 • minimum 3 – letniego doświadczenia zawodowego, preferowane na podobnym stanowisku
 • komunikatywności, wysokiej odporności na stres
 • samodzielności, umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy oraz znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy pl. Starynkiewicza 5.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.: iodo@mpwik.com.pl

3. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
 • dla celów rekrutacji: w przypadku zgody na przetwarzanie jedynie na potrzeby obecnej rekrutacji - przez okres jej trwania,
 • dla celów rekrutacji: w przypadku zgody dla obecnej i przyszłych rekrutacji - przez okres 12 miesięcy,
 • dla celów archiwalnych: na potrzebę ochrony przed roszczeniami - przez okres  przedawnienia Pani/Pana roszczeń związanych z przebiegiem procesu rekrutacyjnego.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez dostawców systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w zakresie pozyskiwania kandydatów do pracy.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.