W związku z rozwojem PGE Energia Ciepła S.A. poszukujemy osoby na stanowisko:

Kierownik Działu Ochrony Środowiska / Laboratorium
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:


W zakresie ochrony środowiska:

 • Pozyskiwanie wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych określających warunki korzystania ze środowiska oraz zapewnienie realizacji obowiązków zawartych w ww. decyzjach i pozwoleniach.
 • Prowadzenie systematycznej działalności operacyjnej w zakresie ochrony środowiska, planowanie emisji, zarządzaniem emisjami oraz obliczanie opłat za korzystanie środowiska.
 • Monitorowanie otoczenia prawnego i aktualizacja regulacji wewnętrznych w zakresie ochrony środowiska.
 • Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej związanej z działalnością Oddziału.
 • Współdziałanie przy gospodarowaniu odpadami produkcyjnymi i innymi wytwarzanymi w Oddziale, w szczególności prowadzenie kontroli jakości wytwarzanych odpadów produkcyjnych i procesów ich wytwarzania.
 • Współdziałanie przy zapewnieniu gospodarki odpadami, wodno–ściekowej oraz pozostałymi komponentami, w szczególności w zakresie zgodnym z obowiązującymi wymogami prawnymi wraz z prowadzeniem, nadzorowaniem badań wód oraz ścieków przemysłowych w Oddziale.
 • Współdziałanie przy monitorowaniu, analizach i pomiarach w zakresie czynników oddziałujących na środowisko naturalne, w szczególności prowadzenie sprawozdawczości z badań zgodnie z ustaleniami ze współpracującymi komórkami organizacyjnymi
 • Administrowanie merytoryczne Systemem Zarządzania Środowiskowego w Oddziale.

W zakresie Laboratorium:

 • Kierowanie całokształtem zagadnień związanych z laboratoryjnymi badaniami chemicznymi procesów technologicznych w obiegu wodno-parowym, kontrola jakości paliw i odpadów produkcyjnych, oraz badania na rzecz ochrony środowiska i współpraca przy ustalani zakresu i harmonogramu wymaganych badań.

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego o profilu (specjalności) ochrona środowiska.
 • Doświadczenia zawodowego: min. 5 lat pracy na stanowisku związanym z ochroną środowiska.
 • Umiejętności zarządzania zespołem pracowników.
 • Umiejętności pozyskiwania i wdrażania przepisów z zakresu ochrony środowiska.
 • Komunikatywności, umiejętności samodzielnego organizowania pracy.
 • Umiejętności posługiwania się pakietem MS Office.
 • Praktycznej znajomości zagadnień związanych z udziałem w systemie handlu emisjami – mile widziane.
 • Znajomości metod badawczych stosowanych w laboratoriach chemicznych.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności poprzez m.in. udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Prywatną opieką medyczną dla Ciebie i członków Twojej rodziny.
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych i dodatkowych (np. karty Multisport, możliwość dołączenia do grupowego ubezpieczenia na życie, korzystne warunki dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego).
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.
 • Przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą.