o aspektach pracy w ochronie środowiska

PGE Energia Ciepła S.A.z Grupy PGE

jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Jesteśmy liderem w branży ciepłowniczej w Polsce. Gwarantujemy bezpieczne i stabilne warunki pracy. Inwestujemy w przyszłość: zarówno w nisko- i zeroemisyjne ciepłownictwo, jak i w ciągły rozwój pracowników. Proponujemy atrakcyjną i przyszłościową ścieżkę kariery dla naszych pracowników. Dołącz do naszego świata pełnego mocy i energii!

Inżynier ds. inżynierii środowiska
Miejsce pracy: Rzeszów
Nr ref.: PGEEC/RZE/JS/7/2023

Twój zakres obowiązków:

 • Zapewnienie sprawności i dyspozycyjności urządzeń i sieci gospodarki wodno-ściekowej,  a w szczególności:stacji uzdatniania wody - SUW,przepompowni ścieków przemysłowych, separatora olejów TOS-10,przepompowni ścieków sanitarnych,pompowni solanki poregeneracyjnej,pompowni wody dodatkowej (ujęcie wody),stacji demineralizacji wody (ultrafiltracji, odwróconej osmozy, elektrodejonizacji),odwadniania szlamów,układu kanalizacji sanitarnej, przemysłowej i deszczowej,sieci wody pitnej.
 • Współuczestniczenie w przygotowaniu analiz w obszarze zabezpieczenia produkcji.
 • Prowadzenie uzgodnień i sporządzanie wymaganej dokumentacji na potrzeby zadań prowadzenia eksploatacji urządzeń gospodarki wodno-ściekowej oraz nawęglania / transportu kolejowego.
 • Opracowanie i realizacja planów zakupów, harmonogramów wykonawstwa oraz rozliczanie prawidłowego wykonania zadań zakupowych – w tym wprowadzanie danych i rozliczanie zadań w SAP.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej, w tym jej aktualizacja.
 • Zaangażowanie w realizację planowanych projektów OZE: budowa farmy fotowoltaicznej i instalacji solarnej, budowa instalacji pomp ciepła, budowa pilotażowej instalacji do wytwarzania wodoru.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane: inżynieria środowiska).
 • Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną; czytanie schematów technicznych.
 • Wiedza techniczna dotycząca urządzeń i technologii stosowanych w gospodarce wodnej.
 • Samodzielność, terminowość oraz dobra organizacja pracy.
 • Nastawienie na uczenie się oraz ciągłe doskonalenie wiedzy zawodowej.
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji procesów zakupowych i inwestycyjnych.
 • Znajomość prawa wodnego, prawa ochrony środowiska.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Ze swojej strony oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności poprzez m.in. udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i członków Twojej rodziny.
 • Bogaty system kafeteryjny ZFŚS.
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.
 • Bogaty pakiet świadczeń dodatkowych (np. grupowe ubezpieczenie na życie, korzystne warunki dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego).
 • Przyjazne środowisko pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą.

Podobne oferty

Specjalista

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno - biurowa, zagrożenie korupcją, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca przy...

Więcej informacji

Starszy inspektor

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno - biurowa, zagrożenie korupcją, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca przy...

Więcej informacji

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Firma: Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K.

Miejsce pracy: dolnośląskie / Środa Śląska

Data dodania: 2023-03-31

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: Identyfikowanie oraz nadzorowanie aspektów środowiskowych związanych z prowadzoną przez zakład działalnością w zakresie ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno –...

Więcej informacji