o aspektach pracy w ochronie środowiska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 117583

Warunki pracy

- praca biurowo-administracyjna (użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy komputerze powyźej 4 godzin dziennie),


- praca poza siedzibą urzędu podczas wykonywania kontroli,


- kontakty z trudnym klientem urzędu - przedsiębiorcami (kontakty telefoniczne, kontakty podczas prowadzonych kontroli),


- bariery architektoniczne: brak podjazdów.

Zakres zadań

 • nadzoruje wprowadzanie do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin i udostępnianiem produktów nawozowych UE , w tym nadzoruje pobieranie próbek ww. produktów,
 • prowadzi postępowania administracyjne związane z wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin i udostępnianiem produktów nawozowych UE,
 • nadzoruje i prowadzi kontrole przedsiębiorców prowadzących konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin, w tym nadzoruje pobieranie próbek środków ochrony roślin,
 • sporządza sprawozdania i informacje z wykonania zadań z zakresu ochrony roślin i nawozów,
 • wprowadza i weryfikuje dane w Zintegrowanym Systemie Informatycznym w Ochronie Roślin i Nasiennictwie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • znajomość ustawy o środkach ochrony roślin,
 • znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, odpowiedzialność.

Podobne oferty

Młodszy specjalista

Firma: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań wiąże się z: krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi zagrożeniem korupcją...

Więcej informacji

Młodszy specjalista

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Praca zmianowa oraz dyżury przez 7 dni w tygodniu Praca w siedzibie urzędu i w terenie Kontakt z przedstawicielami kontrolowanych podmiotów, innych organów oraz wnioskującymi o interwencję Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie...

Więcej informacji

Specjalista

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

Miejsce pracy: lubelskie / Zamość

Data dodania: 2023-03-26

Warunki pracy • praca w terenie, • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), • zagrożenie korupcją, • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach....

Więcej informacji