o aspektach pracy w ochronie środowiska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Rawicz
Ogłoszenie o naborze Nr 115967

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa (użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy komputerze),


- praca fizyczna w terenie związana z pobieraniem prób do badań, wykonywaniem kontroli u rolników, przedsiębiorców,


- kontakt z trudnym klientem urzędu podczas kontroli - przedsiębiorcami, rolnikami,


- bariery architektoniczne: brak wind, podjazdów, toalet dla niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • kontroluje stan fitosanitarny roślin, produktów roślinnych,
 • prowadzi rejestr producentów roślin oraz przedsiębiorców wprowadzających na polski obszar celny określone rośliny, produkty roślinne oraz prowadzących obrót nimi,
 • wystawia świadectwa fitosanitarne dla eksportu i reeksportu,
 • pobiera próby roślin, produktów, podłoży i gleby do badań,
 • wprowadza dane do Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • prawo jazdy kat B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielnośc, odpowiedzialność.