o aspektach pracy w ochronie środowiska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Tarnów
Ogłoszenie o naborze Nr 117081

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku na czwartym piętrze. W budynku jest winda. Praca biurowa i terenowa,  przeprowadzanie  kontroli   przedsiębiorców i rolników, prowadzenie samochodu służbowego, występuje  kontakt z nawozami i ze środkami ochrony roślin,  praca w terenie wiąże się z wysiłkiem fizycznym (pobieranie prób materiału roślinnego), obsługa urządzeń biurowych ( komputer, kserokopiarka).

Zakres zadań

 • Prowadzenie kontroli przedsiębiorców (producentów, importerów, dystrybutorów) w zakresie wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin i produktów nawozowych UE
 • Pobieranie prób nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin i produktów nawozowych UE
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin i udostępnianiem produktów nawozowych UE
 • Prowadzenie kontroli podmiotów prowadzących produkcję, konfekcjonowanie, obrót środkami ochrony roślin i zaprawionym materiałem siewnym w celu zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów w tym zakresie. Pobieranie prób roślin i produktów roślinnych do analizy na pozostałości środków ochrony roślin oraz prób środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie do analizy laboratoryjnej w celu określenia ich jakości
 • Prowadzenie kontroli prawidłowości stosowania i przechowywania środków ochrony roślin w celu zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów oraz kontroli stanu technicznego opryskiwaczy. Sporządzanie ankiet dot. monitoringu zużycia środków ochrony roślin
 • Kontrolowanie jednostek upoważnionych do prowadzenia szkoleń oraz jednostek posiadających uprawnienia do prowadzenia badań stanu technicznego sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
 • Wprowadzanie danych do systemów teleinformatycznych i sporządzanie sprawozdań z zakresu nawozów i ochrony roślin. Przyjmowanie wniosków o wpis do rejestrów prowadzonych przez WI, wprowadzanie danych do systemów teleinformatycznych
 • Prowadzenie kontroli w gospodarstwach rolnych i u podmiotów które przetwarzają, przechowują, magazynują rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, lustracji roślin na plantacjach i w przechowywaniu w poszukiwaniu agrofagów kwarantannowych i niekwarantannowych oraz pobieranie prób gleby, roślin, produktów roślinnych i przedmiotów do analizy laboratoryjnej, kontrole u zarejestrowanych podmiotów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne, chemia rolna
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu,
 • znajomość ustawy o środkach ochrony roślin,
 • znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami
 • znajomość ustawy o nasiennictwie
 • umiejętność obsługi programów komputerowych: MS Word i Excel.
 • prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • rzetelność i terminowość
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • profesjonalne podejście do klienta
 • radzenie sobie z presją

Podobne oferty

Inspektor

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

Miejsce pracy: lubuskie / Sulęcin

Data dodania: 2023-03-31

Warunki pracy Warunki dotczace charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania pracy: 1) praca administracyjno - biurowa; 2) praca w terenie; 3) zmienne warunki atmosferyczne; 4) prowadzenie samochodu slużbowego; 5) wysiłek fizyczny; 6) stres związany z...

Więcej informacji

Starszy inspektor

Firma: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Miejsce pracy: opolskie / Opole

Data dodania: 2023-03-19

Warunki pracy praca w siedzibie Urzędu narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych praca w terenie krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe...

Więcej informacji

Inspektor

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Mława

Data dodania: 2023-03-13

Warunki pracy Praca o charakterze biurowo - inspekcyjnym, związana bezpośrednio z sezonowością pracy w rolnictwie. Inspekcje przeprowadza się w różnych warunkach pogodowych od wiosny do późnej jesieni (w terenie - na polach, u rolników, przedsiębiorców, w...

Więcej informacji