o aspektach pracy w ochronie środowiska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Nowy Sącz
Ogłoszenie o naborze Nr 117082

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w budynku na wysokim parterze - schody. Budynek stwarza barierę architektoniczną dla osób mających trudności z poruszaniem się - brak windy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca biurowa i terenowa, przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców i rolników, prowadzenie samochodu służbowego, występuje kontakt z nawozami i ze środkami ochrony roślin, praca w terenie wiąże się z wysiłkiem fizycznym (pobieranie prób materiału roślinnego) obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka).

Zakres zadań

 • Prowadzenie kontroli przedsiębiorców (producentów, importerów, dystrybutorów) w zakresie wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin i produktów nawozowych UE
 • Pobieranie prób nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin i produktów nawozowych UE
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE", środków wspomagających uprawę roślin i udostępnianiem produktów nawozowych UE
 • Prowadzenie kontroli podmiotów prowadzących produkcję, konfekcjonowanie, obrót środkami ochrony roślin i zaprawionym materiałem siewnym w celu zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów w tym zakresie. Pobieranie prób roślin i produktów roślinnych do analizy na pozostałości środków ochrony roślin oraz prób środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie do analizy laboratoryjnej w celu określenia ich jakości
 • Prowadzenie kontroli prawidłowości stosowania i przechowywania środków ochrony roślin w celu zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów oraz kontroli stanu technicznego opryskiwaczy. Sporządzanie ankiet dot. monitoringu zużycia środków ochrony roślin
 • Kontrolowanie jednostek upoważnionych do prowadzenia szkoleń oraz jednostek posiadających uprawnienia do prowadzenia badań stanu technicznego sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
 • Wprowadzanie danych do systemów teleinformatycznych i sporządzanie sprawozdań z zakresu nawozów i ochrony roślin. Przyjmowanie wniosków o wpis do rejestrów prowadzonych przez WI, wprowadzanie danych do systemów teleinformatycznych
 • Prowadzenie kontroli w gospodarstwach rolnych i u podmiotów które przetwarzają, przechowują, magazynują rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, lustracji roślin na plantacjach i w przechowywaniu w poszukiwaniu agrofagów kwarantannowych i niekwarantannowych oraz pobieranie prób gleby, roślin, produktów roślinnych i przedmiotów do analizy laboratoryjnej, kontrole u zarejestrowanych podmiotów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne, chemia rolna
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • znajomość ustawy o nawozach i nawożeniu,
 • znajomość ustawy o środkach ochrony roślin,
 • znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami
 • znajomość ustawy o nasiennictwie
 • umiejętność obsługi programów komputerowych: MS Word i Excel.
 • prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • rzetelność i terminowość
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • profesjonalne podejście do klienta
 • radzenie sobie z presją

Podobne oferty

Młodszy specjalista

Firma: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań wiąże się z: krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi zagrożeniem korupcją...

Więcej informacji

Młodszy specjalista

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Miejsce pracy: pomorskie / Gdańsk

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Praca zmianowa oraz dyżury przez 7 dni w tygodniu Praca w siedzibie urzędu i w terenie Kontakt z przedstawicielami kontrolowanych podmiotów, innych organów oraz wnioskującymi o interwencję Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie...

Więcej informacji

Specjalista

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

Miejsce pracy: lubelskie / Zamość

Data dodania: 2023-03-26

Warunki pracy • praca w terenie, • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), • zagrożenie korupcją, • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach....

Więcej informacji