o aspektach pracy w ochronie środowiska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 109978

Warunki pracy

- Wyjazdy służbowe (w tym terenowe)


- Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,


- Możliwa praca zmianowa,


- Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,


- Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


- Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- Zagrożenie korupcją, 


- Zagrożenie  naciskami grup przestępczych, 


- Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,


- Stres związany z prowadzeniem kontroli podmiotów gospodarczych


- Prowadzenie samochodu służbowego


- Wielopoziomowy budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak windy, przystosowanej toalety)

Zakres zadań

 • Opracowuje programy kontroli, przeprowadza kontrole podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska pod nadzorerm.
 • Przygotowuje projekty zarządzeń pokontrolnych oraz decyzji administracyjnych pod nadzorem.
 • Bieżące prowadzenie spraw w elektronicznych systemach ISK i e-Dok.
 • Samokształcenie w zakresie przepisów ochrony środowiska.
 • Uczestnictwo w kontrolach pozaplanowych.
 • Przyjmowanie wniosków interwencyjnych w zakresie ochrony środowiska
 • Opracowuje odpowiedzi pism do innych organów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • podstawowa znajomość przepisów o ochronie środowiska, w szczególności: ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach. Prawa wodnego,
 • podstawowa znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • podstawowa znajomość ustawy - Prawo przedsiębiorców,
 • podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie etyki korpusu służby cywilnej.
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • Komunikatywność i asertywność.
 • Język obcy: angielski lub niemiecki na poziomie komunikatywnym

Podobne oferty

Inspektor

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Miejsce pracy: lubelskie / Hrubieszów

Data dodania: 2022-11-20

Warunki pracy • praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych • praca wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynku • praca na wysokości powyżej 3 m • obsługa komputera powyżej 4 godzin...

Więcej informacji