o aspektach pracy w ochronie środowiska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Hrubieszów
Ogłoszenie o naborze Nr 110781

Warunki pracy

• praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych


• praca wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynku


• praca na wysokości powyżej 3 m


• obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie


• praca siedząca w pozycji wymuszonej przed monitorem ekranowym, wprowadzanie danych do komputera


• praca z dokumentami, obsługa interesantów


• praca zmianowa w systemie równoważnym, dwunastogodzinnym również w porze nocnej


• prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B

Zakres zadań

 • Udział w granicznej kontroli fitosanitarnej, w tym w pobieraniu prób wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z państw trzecich roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w celu potwierdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami fitosanitarnymi
 • Przygotowywanie decyzji w sprawie postępowania z przesyłkami roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu określenia postępowania z wwożonym towarem (zezwolenie na wwóz, zakaz wwozu, postępowanie warunkowe)
 • Udział w wykonywaniu kontroli fitosanitarnej, w tym w pobieraniu prób do badań laboratoryjnych towarów niepodlegających granicznej kontroli fitosanitarnej w celu potwierdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami fitosanitarnymi
 • Udział w wykonywaniu kontroli fitosanitarnej, w tym w pobieraniu prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów przeznaczonych na eksport do państw trzecich w celu potwierdzenia spełnienia wymagań państwa przeznaczenia
 • Przygotowywanie świadectw fitosanitarnych i zaświadczeń o stanie zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu wydania dokumentu wnioskodawcy
 • Wprowadzanie danych do ZSORiN w celu ewidencjonowania działań kontrolnych Inspekcji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość krajowych i wspólnotowych regulacji prawnych dotyczących ochrony roślin i nasiennictwa
 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  Inspektor

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

  Miejsce pracy: lubuskie / Gorzów Wielkopolski

  Data dodania: 2022-11-13

  Warunki pracy - Wyjazdy służbowe (w tym terenowe) - Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, - Możliwa praca zmianowa, - Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, - Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - Krajowe lub zagraniczne...

  Więcej informacji