Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Dorohusk
Ogłoszenie o naborze Nr 100236

Warunki pracy

• praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych


• praca wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynku


• praca na wysokości powyżej 3 m


• obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie


• praca siedząca w pozycji wymuszonej przed monitorem ekranowym, wprowadzanie danych do komputera


• praca z dokumentami, obsługa interesantów


• praca zmianowa w systemie równoważnym, dwunastogodzinnym


• prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B

Zakres zadań

 • Udział w granicznej kontroli fitosanitarnej, w tym w pobieraniu prób wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z państw trzecich roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w celu potwierdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami fitosanitarnymi
 • Przygotowywanie decyzji w sprawie postępowania z przesyłkami roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu określenia postępowania z wwożonym towarem (zezwolenie na wwóz, zakaz wwozu, postępowanie warunkowe)
 • Udział w wykonywaniu kontroli fitosanitarnej, w tym w pobieraniu prób do badań laboratoryjnych towarów niepodlegających granicznej kontroli fitosanitarnej w celu potwierdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami fitosanitarnymi
 • Udział w wykonywaniu kontroli fitosanitarnej, w tym w pobieraniu prób roślin, produktów roślinnych i przedmiotów przeznaczonych na eksport do państw trzecich w celu potwierdzenia spełnienia wymagań państwa przeznaczenia
 • Przygotowywanie świadectw fitosanitarnych i zaświadczeń o stanie zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu wydania dokumentu wnioskodawcy
 • Wprowadzanie danych do ZSORiN w celu ewidencjonowania działań kontrolnych Inspekcji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość krajowych i wspólnotowych regulacji prawnych dotyczących ochrony roślin i nasiennictwa
 • Znajomość języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  Specjalista ds. ochrony środowiska

  Firma: MULTiSERWIS Sp. z o.o.

  Miejsce pracy: opolskie / Krapkowice

  Data dodania: wczoraj

  Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za: Pozyskiwanie, weryfikację i aktualizację decyzji/pozwoleń/zgłoszeń w zakresie ochrony środowiska (m.in. BDO, emisja gazów i pyłów do powietrza, raporty KOBIZE, pozwolenia wodno-prawne,...

  Więcej informacji

  Specjalista w dziale eksploatacji

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

  Miejsce pracy: opolskie / Opole

  Data dodania: wczoraj

  Osoba na tyma stanowisku będzie odpowiedzialna za:-opracowywanie planów, programów i prognoz w zakresie utrzymania śródladowych wód płynacych, urządzeń przeciwpowodziowych, piętrzacych, retencyjnych i innych urzadzeń Skarbu Państwa-ocena szkód i...

  Więcej informacji

  Młodszy specjalista ds. bdo i ochrony środowiska

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie

  Miejsce pracy: śląskie / Wojkowice

  Data dodania: wczoraj

  Szkolenie BHp, ppoż. i stanowiskowe, dbanie o poprawność danych wprowadzanych do systemu informatycznemu, obsługa portalu BDO, proawdzenie ewidencji odpadów, dbałość o prawidłowość obiegu dokumentów związanych z gospodarką odpadami, tworzenie raportów,...

  Więcej informacji