Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony środowiska
Miejsce pracy: Ciechanów
Ogłoszenie o naborze Nr 74461

Warunki pracy

Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Praca w terenie, praca w trudnych warunkach środowiskowych, wyjazdy służbowe (prowadzenie samochodu służbowego), udział w przeprowadzaniu kontroli. Praca w systemie zmianowym, w uzasadnionych przypadkach w godzinach nadliczbowych. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzenia kontroli w innych urzędach, możliwość zagrożenia korupcją. Praca wymaga dużej odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, aktywności oraz odporności na stres.
W budynku brak jest przystosowań dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Wykonuje kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w celu sprawdzenia przestrzegania przez te podmioty przepisów o ochronie środowiska oraz przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska.
 • Przygotowuje projekty działań pokontrolnych w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli naruszeń prawa ochrony środowiska przez skontrolowane podmioty.
 • Sprawdza realizację zarządzeń i zaleceń pokontrolnych przez skontrolowane podmioty w celu wyegzekwowania usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości.
 • Przygotowuje materiały do raportowania w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez kontrolowane podmioty, w tym w zakresie przestrzegania dyrektyw UE w celu przekazania informacji właściwym organom.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • obsługa komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • podstawowa znajomość KPA oraz ustaw: o Inspekcji Ochrony Środowiska, Prawo ochrony środowiska, o odpadach, Prawo wodne, Prawo przedsiębiorców
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  Inspektor ochrony środowiska

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

  Miejsce pracy: mazowieckie / Mińsk Mazowiecki

  Data dodania: 2021-02-04

  Warunki pracy Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Praca w terenie, praca w trudnych warunkach środowiskowych, wyjazdy służbowe...

  Więcej informacji

  Inspektor ochrony środowiska

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

  Miejsce pracy: dolnośląskie / Jelenia Góra

  Data dodania: 2021-02-03

  Warunki pracy Charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, w tym wizytacje instalacji produkcyjnych o...

  Więcej informacji

  Inspektor ochrony środowiska

  Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

  Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

  Data dodania: 2021-01-26

  Warunki pracy - praca w terenie, praca w trudnych warunkach środowiskowych, częste wyjazdy służbowe (prowadzenie samochodu), udział w przeprowadzaniu kontroli - stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i przeprowadzaniem kontroli w zakładach, -...

  Więcej informacji