Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony środowiska
Miejsce pracy: Legnica
Ogłoszenie o naborze Nr 69486

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań, czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie,
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, w tym: wizytacje instalacji produkcyjnych o różnym charakterze (również w miejscach trudno dostępnych), oględziny oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów, pobieranie prób (np. wody z mostu lub brzegu),
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury, możliwość pracy zmianowej, również w porze nocnej, w określonych przypadkach konieczność pracy w godzinach nadliczbowych),
- zagrożenie korupcją,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa), kontakt z urzędami obsługującymi inne organy ochrony środowiska oraz z organami ścigania, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia pracy: urządzenia pomiarowe, zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe,
- oświetlenie sztuczne i naturalne,
- bariery architektoniczne w budynku: stanowisko pracy zorganizowane w budynku II-piętrowym (3 kondygnacje), brak wind, podjazdów i toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

  • przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli i wykonywanie pod nadzorem kontroli podmiotów korzystających ze środowiska,
  • sporządzanie projektów nieskomplikowanych dokumentów pokontrolnych oraz innych dokumentów tworzonych przez komórkę inspekcji,
  • ewidencjonowanie wyników kontroli oraz wydanych dokumentów w prowadzonych rejestrach i bazach danych,
  • współuczestniczenie w rozpoznawaniu wniosków o interwencje z zakresu ochrony środowiska wpływających do komórki inspekcji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu związanym z ochroną środowiska, chemią lub fizyką
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz kodeksu postępowania administracyjnego
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Posiadanie prawa jazdy kat. B

Podobne oferty

Inspektor ochrony środowiska

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Miejsce pracy: kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz

Data dodania: 2020-10-02

Warunki pracy - praca w terenie, praca w trudnych warunkach środowiskowych, częste wyjazdy służbowe (prowadzenie samochodu), udział w przeprowadzaniu kontroli - stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i przeprowadzaniem kontroli w zakładach, -...

Więcej informacji

Inspektor

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Miejsce pracy: opolskie / Opole

Data dodania: 2020-09-30

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 1. Praca w terenie oraz w siedzibie Urzędu. 2. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne, w tym:...

Więcej informacji

Starszy inspektor ochrony środowiska

Firma: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

Miejsce pracy: lubelskie / Biała Podlaska

Data dodania: 2020-08-28

Warunki pracy •praca w terenie, •nietypowe godziny pracy (w tym praca zmianowa), •zagrożenie naciskami grup przestępczych, •zagrożenie korupcją, •permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub...

Więcej informacji