Ogłoszenie numer: 5983578, z dnia 2021-11-19

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Poszukuje osoby na stanowisko:

Inspektor ds. ochrony środowiska

Miejsce pracy: śląskie / Katowice

 

Opis stanowiska

 • prowadzenie działań Spółki oraz nadzorowanie operatora w całokształcie działań związanych z prawidłowym gospodarowaniem i utrzymaniem wszystkich oczyszczalni ścieków, będących na majątku Spółki,
 • nadzór nad prawidłową eksploatacją i gospodarką majątkiem trwałym Spółki,
 • przygotowanie i prowadzenie działań w zakresie przejmowania majątku od podmiotów zewnętrznych,
 • tworzenie ewidencji środków trwałych,
 • współpraca z operatorem systemu kanalizacyjnego w Katowicach oraz Wydziałami i jednostkami UM Katowice,
 • opracowanie planu prac w zakresie utrzymania posiadanego majątku wodociągowo - kanalizacyjnego oraz wieloletniego planu rozwoju i modernizacji posiadanych urządzeń wod.-kan.,
 • przygotowanie: specyfikacji do projektów lub budowy urządzeń wod.-kan., kalkulacji cenowych, programów funkcjonalno-użytkowych dla projektów gospodarki ściekowej, opracowań, analiz w zakresie oddziaływania na środowisko inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej,
 • udział w pracach komisji przetargowych,
 • przygotowanie wniosków o decyzje środowiskowe i decyzje lokalizacyjne dla inwestycji celu publicznego w zakresie prowadzonych inwestycji,
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie programów ochrony środowiska, adaptacji do zmian klimatu itp. oraz aglomeracji (KPOŚK itp.),
 • weryfikacja dokumentacji projektowych oraz współpraca w zakresie technicznym z wykonawcami zadań realizowanych przez Spółkę.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska lub inżynierii środowiska,
 • bardzo dobra znajomość wymagań prawa krajowego w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem Prawa Wodnego i Prawa Ochrony Środowiska,
 • znajomość procedur pozyskiwania funduszy na inwestycje ze źródeł krajowych i funduszy wspólnotowych związanych z ochroną środowiska,
 • język angielski w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • sumienność, samodzielność i odpowiedzialność.

Oferujemy

 • stałe zatrudnienie

 • atrakcyjne warunki finansowe

 • pracę przy realizacji ciekawych i dużych projektów

 • rozwój zawodowy

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.