o aspektach pracy w ochronie środowiska
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 117428

Warunki pracy

Praca administracyjno biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godz. dziennie. Obiekt posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę. Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na parterze budynku, I piętrze. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Brak klimatyzacji.

Zakres zadań

  • Uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozach oddziaływania na środowisko oraz opiniowanie w zakresie wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju projektów dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
  • Udział w postępowaniu transgranicznym w przypadku oddziaływania pochodzącego z zagranicy projektów dokumentów opracowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których skutki realizacji mogą oddziaływać na jej terytorium. Zapewnienie udziału społeczeństwa i przygotowanie projektów stanowisk dotyczących projektów przedmiotowych dokumentów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ochrona środowiska, nauki przyrodnicze, geografia, urbanistyka, gospodarka przestrzenna.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 15 lat doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań w obszarze zagospodarowania przestrzennego
  • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
  • zdolność do całościowych i wielowątkowych analiz zagadnień przestrzennych;
  • umiejętności interpersonalne i negocjacyjne;
  • umiejętność posługiwania się prawem Unii Europejskiej.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego na poziomie komunikatywnym;

Podobne oferty

Specjalista

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno - biurowa, zagrożenie korupcją, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca przy...

Więcej informacji

Starszy inspektor

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Data dodania: wczoraj

Warunki pracy Warunki pracy dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno - biurowa, zagrożenie korupcją, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), praca przy...

Więcej informacji

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Firma: Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K.

Miejsce pracy: dolnośląskie / Środa Śląska

Data dodania: 2023-03-31

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: Identyfikowanie oraz nadzorowanie aspektów środowiskowych związanych z prowadzoną przez zakład działalnością w zakresie ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno –...

Więcej informacji