Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 69345

Warunki pracy

•praca administracyjno – biurowa
•praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
•praca w terenie
•krajowe wyjazdy służbowe, w tym kierowanie samochodem służbowym
•częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym na parterze z dostępem do światła dziennego. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka). Budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Zakres zadań

 • Pełnienie funkcji Planisty opracowującego plan ochrony obszaru Natura 2000 w projekcie „Opracowanie planów ochrony dla dwóch obszarów Natura 2000 na Dolnym Śląsku” nr POIS.02.04.00-00-0194/17 (dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II), w tym w szczególności:
 • uczestniczenie w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych mających wyłonić ekspertów realizujących projekt oraz nadzorowanie realizacji wykonywanych przez nich zadań;
 • przygotowywanie dokumentacji planu ochrony obszarów Natura 2000;
 • weryfikacja zgodności wydatkowania środków finansowych w ramach realizowanego projektu;
 • przygotowywanie i uczestniczenie w konsultacjach i uzgodnieniach z udziałem społeczeństwa w ramach Zespołów Lokalnej Współpracy w zakresie realizowanego projektu;
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizowanego projektu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie: ochrony środowiska, biologii lub wyższe i studia podyplomowe w zakresie: ochrony środowiska, biologii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony przyrody
 • znajomość przepisów: ustawy o ochronie przyrody wraz z aktami wykonawczymi,
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • znajomość procedur i dyrektyw unijnych związanych z Europejską Siecią Natura 2000,
 • znajomość terenu województwa dolnośląskiego w zakresie występujących form ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000,
 • znajomość podstawowych zagadnień dotyczących systemów informacji geograficznej,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność argumentowania,
 • komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  Ekspert ds. Ochrony Środowiska - Botanik

  Firma: PGE EJ 1 sp. z o.o.

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Data dodania: 2020-10-13

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie: Udział w nadzorze nad badaniami przyrodniczymi w zakresie: zbiorowisk roślinnych oraz siedlisk przyrodniczych, roślin naczyniowych, mszaków, grzybów makroskopijnych (wieloowocnikowych, Macromycetes ),...

  Więcej informacji

  Specjalista ds. ochrony środowiska

  Firma: Team Prevent Poland Sp. zo.o..o.

  Miejsce pracy: dolnośląskie / Bielany Wrocławskie

  Data dodania: 2020-10-12

  Wymagania wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu inżynierii środowiska, ochrona środowiska (studia stacjonarne/niestacjonarne i/lub podyplomowe, licencjat), co najmniej 1,5 roczne doświadczenie w pracy na stanowisku specjalisty ds. ochrony środowiska w...

  Więcej informacji

  Specjalista ds. Ochrony Środowiska

  Firma: SUEZ Polska Sp. z o.o.

  Miejsce pracy: śląskie / Bieruń

  Data dodania: 2020-10-09

  W swojej pracy będziesz odpowiadać za: Sporządzanie dla organów administracyjnych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powietrza. Prowadzenie ewidencji odpadowej w systemie BDO. Przygotowywanie prezentacji i raportów dla Członków Zarządu....

  Więcej informacji