Wymagania stawiane Specjalistom Ochrony Środowiska

wymagania stawiane specjalistom ochrony środowiskaTo dość złożone stanowisko pracy, które jednocześnie jest zajmowane przez osoby prezentujące stosunkowo młody zawód. Ubiegając się o pracę na tym stanowisku, należy liczyć się nie tylko z koniecznością posiadania wykształcenia kierunkowego, ale również z wieloma cechami osobowości, które powinny znacznie ułatwić wykonywanie zadań  na tym stanowisku.

Sumienny i odpowiedzialny pracownik

Osoba zajmująca się ochroną środowiska w danej organizacji, powinna odznaczać się traktowaniem poważnie powierzonych zadań. Pod tym hasłem kryje się rzetelność, myślenie analityczne, wysoko rozwinięta inteligencja praktyczna oraz duża samodzielność. Umiejętności związane z zarządzaniem zespołem i koordynowaniem jego działań, również będą mile widziane. Zdolności kierownicze mogą również być bardzo przydatne, w przypadku prowadzenia różnorodnych kampanii na rzecz ochrony środowiska.

To bardzo ciekawa praca, związana z ciągłym kontaktem z ludźmi. Czasem bywa trudno, kiedy trzeba negocjować warunki pewnych przedsięwzięć, tym większa jednak satysfakcja z dobrze wykonanego zadania. Nie sposób opisać wszystkich obowiązków na tym stanowisku pracy oraz wszystkich przydatnych cech, które powinien posiadać pracownik stanowisku, pewne jest jednak, że zawód ten zyskuje coraz większy szacunek i popularność.

Czym charakteryzuje się praca specjalisty ochrony środowiska

ochrona środowiskaTo stosunkowo młody zawód, który polega na planowaniu własnej pracy zgodnie z zasadami bhp oraz ppoż, organizowanie działań zespołu oraz tworzenie, aktualizowanie i propagowanie różnorodnych dokumentów i działań, mających za zadanie ochronę środowiska naturalnego. To również monitorowanie aktualnej sytuacji, współtworzenie kampanii oraz ustalanie aktualnych parametrów zanieczyszczeń powietrza.

Działanie na rzecz środowiska naturalnego

Dokonując dogłębnej analizy aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza, specjalista ochrony środowiska ma za zadanie planowanie i upowszechnianie działań, mających na celu znaczną poprawę sytuacji. Pracując na rzecz danej organizacji, wewnątrz jej struktur realizuje założenia polityki środowiskowej. Wiąże się to również często z pracą typowo urzędową – przygotowywaniem różnego rodzaju dokumentów i pozwoleń związanych z ochroną środowiska. To również raportowanie oraz badanie wpływu planowanych przedsięwzięć na środowisko naturalne. Osoba na tym stanowisku jest również odpowiedzialna za bieżące dostarczanie raportów na temat sytuacji organom państwowym i samorządowym, a także mediom. Pracownik odpowiada również za przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w strukturach firmy. To dość duży zakres obowiązków, jednak wynagradza to satysfakcja z wykonywania powierzonych zadań.

Świadomość proekologicznego działania, ma w ostatnim czasie dość duże znaczenie. Media nagłaśniają konieczność zmiany dotychczasowych postaw w stosunku do środowiska naturalnego, ze względu na jego kiepską kondycję. W każdym dużym przedsiębiorstwie powinien znaleźć zatrudnienie specjalista ochrony środowiska, aby szerzyć świadomość ekologiczną oraz dbać o ergonomię miejsca pracy, która również jest związana z ochroną środowiska.

Gdzie zdobyć doświadczenie zawodowe w charakterze specjalisty ochrony środowiska?

Specjalista ochrony środowiska to ktoś, kto w wielu instytucjach i firmach zajmuje się zagadnieniem ekologii i szeroko pojętych działań na jej rzecz. Jego zadaniem są również starania o zezwolenia, np. przy okazji organizacji imprez okolicznościowych. To interesujące zajęcie, jednak wiele osób zastanawia się, gdzie w pierwszej kolejności aplikować, aby zdobyć doświadczenie zawodowe w tym fachu.

Nie tylko korporacjespecjalista ds. ochrony środowiska

Miejsce pracy specjalisty ochrony środowiska to głównie teren. Stanowisko wiąże się z częstym przemieszczaniem się między różnymi urzędami. Jeśli więc aplikujemy na to stanowisko, dobrze być mobilnym (prawo jazdy kategorii B mile widziane). Aplikujmy w pierwszej kolejności do urzędów gmin i miasta – warto zacząć choćby od stażu w takich miejscach. Wówczas nawet wyjazdy w teren nie będą zbyt uciążliwe, bo zwykle będą odbywały się na trasach centrum miast. Inspektoraty ochrony środowiska oraz przedsiębiorstwa wodociągowe również będą poszukiwać pracowników, zapewne umożliwią odbycie stażu, ale zawsze to dobry początek. Możemy również spróbować swoich sił w dużych zakładach produkcyjnych.

Korporacje działające w sektorze produkcyjnym, również chętnie przyjmą na staż lub okres próbny specjalistę ochrony środowiska.  Pozostanie na dłuższy okres jest w takich miejscach znacznie bardziej prawdopodobne, niż w placówkach państwowych.