Specjalista ds. ochrony środowiska – charakterystyka pracy

WYMAGANIA, OBOWIĄZKI, WYNAGRODZENIE

Przeglądaj aktualne oferty pracy i weź udział w rekrutacji.

Pracodawcy czekają na kandydatów!

25 Października 2022
combined-shape-white-top-01

Młodszy Specjalista w Wydziale Zarządzania Środowiskiem

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

mazowieckie / Warszawa

Termin składania CV: 3 listopada 2022 r. CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY: posiada wykształcenie wyższe preferowane z zakresu nauk przyrodniczych, geograficznych, inżynieryjno-technicznych, prawnych lub pokrewnych, posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe w...

Szczegóły oferty
25 Października 2022
combined-shape-white-top-01

Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska

Fashion Choice PTE LTD.

dolnośląskie / Wrocław

ZADANIA: Zakres obowiązków obejmuje: Kontrolę przestrzegania przepisów BHP i Ochrony Środowiska, Wdrażanie standardów związanych z poprawą bezpieczeństwa pracy, Nadzór nad szkoleniami wstępnymi oraz okresowymi, Analizowanie wypadków oraz potencjalnych...

Szczegóły oferty
24 Października 2022
combined-shape-white-top-01

Inspektor / Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju

UNIBEP S.A.

podlaskie / Białystok

Twoje zadania: Uczestnictwo w przygotowywaniu i wdrożeniu oraz utrzymywanie narzędzi do zbierania oraz agregowania danych niefinansowych w Grupie Kapitałowej, Zbieranie, weryfikowanie i analizowanie danych z obszaru E – Environment dla poszczególnych działów...

Szczegóły oferty
24 Października 2022
combined-shape-white-top-01

Specjalista ds. ochrony środowiska

SYLVA

pomorskie / Wiele, k. Kościerzyny

Opis stanowiska: opracowywanie planów i przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony środowiska oraz realizacja sprawozdawczości środowiskowej do instytucji zewnętrznych...

Szczegóły oferty
24 Października 2022
combined-shape-white-top-01

Specjalista ds. energetyki i ochrony środowiska

BZK Group Sp. z o. o.

opolskie / Brzeg

Prowadzenie ewidencji zużycia nośników energetycznych przez poszczególne magazyny. Analiza zużycia energii i paliw w stos. do ustalonych limitów oraz pod wzgl. kosztów. Ustalanie harmonogramu prac pod kątem zaakceptowanych planów remontów i inwestycji...

Szczegóły oferty
23 Października 2022
combined-shape-white-top-01

Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

podkarpackie / Rzeszów

Warunki pracy praca administracyjno - biurowa, praca przy monitorze ekranowym, praca w wymuszonej pozycji ciała krajowe wyjazdy służbowe kontakt z klientem zewnętrznym Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy praca wykonywana w siedzibie...

Szczegóły oferty
23 Października 2022
combined-shape-white-top-01

Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

pomorskie / Gdańsk

Warunki pracy praca zmianowa oraz dyżury praca w siedzibie urzędu i w terenie kontakt z przedstawicielami kontrolowanych podmiotów, innych organów oraz wnioskującymi o interwencję praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie krajowe lub zagraniczne wyjazdy...

Szczegóły oferty
21 Października 2022
combined-shape-white-top-01

Główny Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska

Stangl Technik Polska Sp. z o.o.

dolnośląskie / Wrocław

Twój zakres obowiązków Opracowanie, okresowa weryfikacja oraz nadzór nad wszelką dokumentacją BHP Spółki Sporządzanie niezbędnych dokumentów, raportów BHP, instrukcji BHP, instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) i innych wynikających z wymagań...

Szczegóły oferty
Man with hand making stop to environmental pollution

Polityka proekologiczna

Specjalista ds. ochrony środowiska może zalecać wprowadzenie przez przedsiębiorstwo rozwiązań szczególnie przyjaznych dla środowiska naturalnego. Niekiedy współpracuje z działem marketingu i PR, informując o korzyściach wynikających z decyzji proekologicznych.

zarzadzanie zespolem

Zarządzanie zespołem

Specjalista do spraw ochrony środowiska to pracownik, który samodzielnie organizuje swoją pracę. Jednak w większych przedsiębiorstwach i instytucjach do jego obowiązków może należeć zarządzanie zespołem.

combined-shape-white-top-01

Specjalista ds. ochrony środowiska: zakres obowiązków

vertical-separator

Dbałość o środowisko

Wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz działalność człowieka, która wpływa na środowiska, powinny być ściśle monitorowane. Ochronę środowiska zapewnia prawo, zarówno polskie, jak i unijne. Specjalista ds. ochrony środowiska to pracownik, który dba o to, by przedsiębiorstwo lub instytucja stosowały się do przepisów środowiskowych.

vertical-separator

Aktualizowanie wiedzy

Osoba na tym stanowisku musi być na bieżąco z ustaleniami i normami dotyczącymi jakości powietrza, eksploatacji zasobów naturalnych, wprowadzania do środowiska substancji chemicznych, sposobów utylizacji odpadów czy gospodarki wodno-ściekowej.

vertical-separator

Rola kontrolera

Specjalista jest odpowiedzialny za to, by firma przestrzegała wszystkich norm środowiskowych. Zleca przeprowadzanie testów, w tym również dotyczących wykorzystania szkodliwych substancji, analizuje raporty, decyduje o przeprowadzaniu badania środowiska przyrodniczego, narażonego z uwagi na działalność przedsiębiorstwa.

vertical-separator

Prowadzenie dokumentacji

Duża część pracy specjalisty do spraw ochrony środowiska odbywa się przed komputerem. Do jego codziennych obowiązków należy sporządzanie dokumentów wynikających z przepisów ochrony środowiska. Specjalista tworzy również raporty i analizy na potrzeby przedsiębiorstwa.

vertical-separator

Rola doradcza

Specjalista ds. ochrony środowiska prognozuje, w jaki sposób planowana działalność firmy wpłynie na środowisko, dokonuje obliczeń dotyczących norm szkodliwych substancji, wydaje pozwolenia na działalność określonego rodzaju oraz pełni funkcję doradczą podczas podejmowania strategicznych decyzji.

combined-shape-white-bottom-01
kontakt z urzedami

Kontakt z urzędami

Osoba na tym stanowisku ma obowiązek przekazywania informacji o stanie środowiska naturalnego i przestrzeganych normach organom państwowym i samorządowym.

rola mediatora

Rola mediatora

Specjalista może brać udział w mediacjach między przedsiębiorstwem a różnymi grupami, dotyczących kwestii zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska naturalnego.

Jak zostać specjalistą ds. ochrony środowiska?

To odpowiedzialne stanowisko, dlatego osoby, które chcą je objąć, muszą spełnić szereg wymagań dotyczących przede wszystkim odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia oraz znajomości procedur czy normy zarządzania środowiskowego ISO.

Podstawowe kryteria

Ukończenie studiów wyższych na kierunku związanym z ochroną środowiska jest niezbędne, by wykonywać ten zawód. Istotne jest to, by kandydat doskonale znał przepisy prawa polskiego, jak i unijnego. Wielu pracodawców preferuje kandydatów, którzy pracowali już na podobnym stanowisku.

Dodatkowe wymagania

Biegła znajomość języka angielskiego, umiejętność posługiwania się programami komputerowymi do edycji teksu, sporządzania raportów, analiz i prezentacji – to kolejne wymagania najczęściej stawiane przed kandydatami. Niekiedy oczekuje się też gotowości do odbywania podróży służbowych i prawa jazdy kat. B.

Cechy osobowości

To, że specjalista ds. ochrony środowiska musi być komunikatywny i umieć pracować z innymi, jest kwestią podstawową – w końcu stale kontaktuje się ze współpracownikami, kontrahentami, urzędami. Powinien być przy tym osobą skrupulatną, obdarzoną analitycznym umysłem, dobrze zorganizowaną i odporną na stres.

Pracuj dla dobra środowiska naturalnego. Dbaj o przestrzeganie norm i promuj postawę proekologiczną.

Oferty pracy w ochronie środowiska

Specjalista ds. ochrony środowiska ma szerokie możliwości, jeśli chodzi o wybór miejsca zatrudnienia. Pracę w tym charakterze oferują zarówno jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje kontrolujące wykorzystanie zasobów naturalnych czy skalę zmian środowiskowych powstających w wyniku działalności człowieka – jak i prywatne firmy. Te ostatnie w większości przypadków należą do zakładów przemysłowych np. z branży chemicznej, kosmetycznej, meblowej, papierniczej i wielu innych.

Więcej o stanowisku specjalisty ds. ochrony środowiska

W życiu wielu osób zdarza się sytuacja, w której zostają zwolnieni ze swojej ukochanej pracy....
Wielkimi krokami zbliża się rozmowa kwalifikacyjna? W takim razie musisz dać z siebie wszystko i...
Przed Tobą rozmowa kwalifikacyjna online? Dla wielu osób jest to bardzo stresujące przeżycie. Martwią się,...
Wiele firm i osób zastanawia się nad tym, czy praca zdalna ma wciąż rację bytu....
W dzisiejszych, niepewnych czasach wiele osób boi się, że nagle straci pracę, a bezrobocie będzie...
Chcesz pracować w swoim zawodzie, jednak masz z tym trudności? Nie wiesz od czego zacząć,...

Dlaczego warto spróbować pracy w ochronie środowiska?

Praca związana z ochroną środowiska może być źródłem ogromnej satysfakcji. Pozwala realnie wpływać na otoczenie i czuwać nad tym, by natura nie ucierpiała w wyniku działalności człowieka.

Specjalista ds. ochrony środowiska – zarobki

Podstawa wynagrodzenia, dodatki pozapłacowe.

picture of woman hand with calculator and papers

Mediana pensji

Wynagrodzenie zgodne z oczekiwaniami jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o przyjęciu posady i ważnym składnikiem systemu motywacyjnego. Ile może zarobić specjalista ds. ochrony środowiska? Zgodnie z Ogólnopolskim Badaniem Wynagrodzeń mediana płac na tym stanowisku wynosi 4450 zł brutto, a jedna czwarta najlepiej opłacanych specjalistów może liczyć na pensję powyżej 5470 zł brutto. Z kolei 25% najmniej zarabiających otrzymuje co miesiąc poniżej 3580 zł brutto.

Różnice w zarobkach

Skąd tak duże różnice w zarobkach? Wysokość pensji zależy od kilku czynników. Znaczenie ma przede wszystkim wykształcenie i staż pracy specjalisty. Zwykle więcej zarabiają też osoby zatrudnione w dużych firmach (szczególnie koncernach o zasięgu międzynarodowym). Na wysokość wynagrodzenia wpływa również lokalizacja firmy czy instytucji – pensje są zazwyczaj nieco wyższe w większych miastach.

roznice w zarobkach
benefity specjalista ochrony srodowiska

Benefity

Najbardziej popularne benefity pozapłacowe oferowane przez pracodawców to prywatna opieka medyczna, bony świąteczne, szkolenia kierunkowe, telefon służbowy i ubezpieczenie na życie obejmujące także członków rodziny.

Warunki umowy

Specjalista do spraw ochrony środowiska zwykle pracuje na pełen etat i większość obowiązków wykonuje na terenie przedsiębiorstwa. Dlatego zazwyczaj jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Możliwość wykonywania obowiązków zdalnie należy na tym stanowisku do rzadkości.

warunki umowy